Sähköiset panttikirjat ja kiinteistö­vaihdannan palvelut

Taloushallinto | 14.12.2017

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Asioinnin sähköinen käsittely etenee vinhaa vauhtia. Myös panttikirjojen ja kiinteistökiinnitysten sähköinen käsittely on tätä päivää. Lisäksi kiinteistövaihdannan palveluja voi kätevästi jo nyt hoitaa verkossa. Digitalisoinnin tavoitteena on muun muassa panttikirjojen käsittelyyn kuluva työn ja kustannusten vähentäminen, vakuuksien siirtojen ylläpidon helpottuminen ja ajantasaisuus sekä parempi tietoturva.

Maakaaren muutoksen johdosta paperisista panttikirjoista tullaan luopumaan kokonaan ja ne korvataan sähköisillä panttikirjoilla. Sähköiset panttikirjat ovat olleet osittain käytössä jo vuodesta 2013, mutta näiden määrä on ollut erittäin pieni. Panttikirjojen digitoinnin osalta edetään seuraavasti:

  • 7/2017 alkaen uusista kiinnityksistä on annettu vain sähköisiä panttikirjoja.
  • Vuoden 2019 loppuun mennessä kiinteistöjen panttikirjat muuttuvat kokonaan sähköisiksi.
  • 1/2020 manuaalisesti tehtäviä panttikirjoja ei voi enää käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen

Sähköinen panttikirja

Sähköinen panttikirja on todistus siitä,

  • kun kiinteistö (tila, tontti tms.) kiinnitetään tai on kiinnitetty velan vakuudeksi ja
  • tästä tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja
  • tieto pantinhaltijasta näkyy kiinteistön, määräalan tai kirjatun maanvuokraoikeuden rasitustodistuksella.

Kirjallisten panttikirjojen haltijaa ei ole ollut pakko merkitä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joten muutos parantaa rekisteristä saatavien tietojen ajantasaisuutta. Paperilla panttikirjaa ei enää anneta, ainoastaan päätös kiinnityksen vahvistamisesta.

Panttikirjat ovat usein pankkien hallussa. Suomen eri pankeissa vakuutena olevat paperiset panttikirjat muunnettiin sähköiseen muotoon loka-marraskuussa 2017 yhteistyössä pankkien ja maanmittauslaitoksen toimesta. Jos panttikirjat ovat pankin hallussa, tämä muutos ei vaadi toimenpiteitä kiinteistön omistajilta tai isännöitsijöiltä. On kuitenkin muistettava, että omissa arkistoissa tai tallelokeroissa olevia paperisia panttikirjoja ei muunneta automaattisesti sähköiseen muotoon.

Kun pankki aikanaan palauttaa panttikirjan takaisin kiinteistön omistajalle, hän saa paperin sijaan tiedon siitä, että hänet on merkitty rekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi. Haettu kiinnitys on voimassa toistaiseksi ja erillisestä hakemuksesta se voidaan kuolettaa.

Kiinteistövaihdannan sähköiset palvelut

Kun haetaan uutta kiinnitystä, tehdään panttikirjojen siirtohakemuksia tms. seurantaa ja toimenpiteitä, voi tämän tehdä Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdantaan liittyvässä palvelussa kirjautumalla tapauskohtaisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen yksityishenkilönä joko pankkitunnuksin, mobiilivarmenteella, sähköisellä henkilökortilla tai yrityskäyttäjänä Katso-tunnisteella.

Hoida kiinteistöasiasi kätevästi verkossa” -palvelussa voit hoitaa muun muassa seuraavat asiat:

  • Kiinteistövaihdannan palvelussa voit myydä tai ostaa omakotitalon, kesämökin, pellon tai metsäpalstan. Voit hakea kiinnityksiä ja tarkastella omistamasi kiinteistön perustietoja. Halutessasi voit valtuuttaa esimerkiksi kiinteistövälittäjän tai pankin tekemään kiinteistökaupan puolestasi. Käytön tueksi löytyy ko. kanavalta myös opasvideot.
  • Voit maksutta tarkastella oman kiinteistösi perustietoja ja luonnostella asiakirjoja sekä antaa valtakirjalla jollekin oikeuden toimia puolestasi Kiinteistövaihdannan palvelussa.
  • Palvelusta voit myös asioinnin yhteydessä ostaa lainhuuto- ja rasitustodistuksen sekä kiinteistörekisteriotteen. Tarkat hintatiedot on koottu palvelussa julkaistuun hinnastoon.

Sähköisten muunnosten jälkeen kannattaa oman kiinteistön tiedot tarkistaa tilaamalla kiinteistöä koskeva rasitustodistus sisältäen rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan. Rasitustodistuksesta ilmenevät rekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

Annetut pantit ja vakuudet sekä voimassa olevien kiinnitysten määrät ovat myös tärkeä osa yrityksen tilinpäätöksen liitetietoja, jotka eivät käy ilmi yhtiöiden tuloslaskelmasta ja taseesta. Tulevan tilinpäätöksen ja sen liitetietojen laadintaan on nyt muutostilanteessa erityisen tärkeää tarkistaa panttikirjojen ja kiinnitysten tämänhetkinen tila ja määrät sekä varmistaa tarvitaanko yrityksen puolelta toimenpiteitä muuntokäsittelyn osalta.

Nyt on hyvä aika kerätä kokemusta panttikirjojen käsittelyn ja näiden seurannan osalta. Saat tarvittaessa tästä aihealueesta lisätietoa tilitoimistoistamme – Azets Insight Oy:n asiantuntijat ovat käytettävissäsi.

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus