Tulevia veromuutoksia – Muuttuuko osinkoverotus?

Taloushallinto | 19.06.2017

Kirjoittaja Sari Pulli

Seuraamme aktiivisesti keskustelua mahdollisista veromuutoksista. Suuria muutoksia ei näyttäisi olevan suunnitteilla. Poikkeuksena on kuitenkin osinkoverotus.

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijaryhmä antoi helmikuussa 2017 raporttinsa yritysverotuksen uudistamistarpeista. Työryhmän tehtävänä oli arvioida mm. yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallintaa tilannetta kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta.

Tavoitteelliset tehtävät huomioiden raportti ei sisällä merkittäviä uudistusesityksiä tai päänavauksia. Työryhmä piti nykyistä yhteisöveron tasoa riittävän kilpailukykyisenä tulevaisuudessa. Työryhmä ei myöskään ehdottanut mitään verokannustinta vauhdittamaan yritystemme tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa eikä esimerkiksi investointivarauksen käyttöönottoa lisäämään yritystemme investointihalukkuutta.

Osinkoverotukseen ehdotetut muutokset

Poikkeuksena em. työryhmä kuitenkin ehdottaa listaamattomien yhtiöiden omistajien osinkoverotuksen kiristämistä. Työryhmän mukaan osinkoverotus kaipaa uudistamista, sillä investointien tuottovaatimus vaihtelee osinkoverojärjestelmän vuoksi yritysten kesken, mikä heikentää investointien kohdentumista parhaiten tuottaviin kohteisiin taloudessa”.

Listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen työryhmä ehdottaa seuraavia muutoksia:

  • Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin
  • Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin
  • Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin
  • Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin

Valtaosalla listaamattomien yhtiöiden osingonsaajista verotus kiristyisi ja he saisivat nostaa huojennettua osinkoa vähemmän kuin nykyisin.

Osinkoveromuutosehdotukseen ei ole tartuttu. Mm. Pääministeri Juha Sipilä esitti näkemyksensä osinkoverotuksen muutokseen Veronmaksajien tapahtumassa Helsingissä 14.3.2017. Pääministeri Juha Sipilä ei hyväksy osinkoverotuksen kiristyksiä omalle hallituskaudelleen. ”Työryhmän ehdottamia kiristyksiä osinkoverotukseen en tule hyväksymään. Tässä ennustettavuus, kannustavuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä”.

Tuleviin veromuutoksiin liittyvät linjaukset hallitus käsittelee vasta syksyn budjettiriihessä.

Yritysveromenettelyyn ja veronkorotussääntelyyn uudistuksia

Uudistusten toteutuessa vuotuinen tuloverotus tulee päättymään yksilöllisesti yrityksen verotuspäätökseen merkittynä ajankohtana. Yhteisöjen verotus tulee kuitenkin päättymään nykyiseen tapaan viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Tuloverotuksen veronkorotussääntely tulee muuttumaan. Veronkorotuksen perustaso olisi kaksi prosenttia lisätyn tulon määrästä. Jos laiminlyönnit olisivat toistuvia tai osoittaisivat ilmeistä piittaamattomuutta, verokorotus olisi vähintään kolme ja enintään kymmenen prosenttia lisätystä tulosta. Jos edellä mainittujen uudistusten päätökset etenevät suunnitellulla tavalla, tavoitteena olisi, että muutokset tulisivat pääosin voimaan jo 1.5.2018.

Jos kiinnostuit asiasta, löydät tilitoimistoistamme asiantuntijat myös verotukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä!

Kirjoittajasta Sari Pulli

Vertical Manager, Azets Lappeenranta. Sarilla on merkittävän pitkä kokemus erilaisista taloushallinnon asiantuntijatehtävistä. Työssään Sari hoitaa useiden eri urheiluun liittyvien yhteisöjen taloushallintoa ja samalla vastaa toimialan taloushallinnon kehittämisestä.