Muutosturva 2017: Työoikeuden uudet vaatteet

HR | 23.12.2016

Kirjoittaja Azets Finland

Uusi muutosturvalaki tuo uuden velvoitteen työnantajille vuonna 2017. Kyseessä on työnantajan velvollisuus järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta tilanteessa, jossa yrityksen henkilöstöä joudutaan vähentämään taloudellis-tuotannollisin tai toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvin syin.

Työpaikan menetys on läheisen ennenaikaisen kuoleman ja avioeron ohella yksi elämän suurimpia kriisitilanteita. Tilanne ei ole helppo työnantajallekaan, jonka on muistettava koko joukko lainsäädännön vaatimuksia ja myös pyrittävä hoitamaan ikävä tilanne mahdollisimman inhimillisellä tavalla.

Vuosi 2017 tuo tulleessaan uuden velvoitteen osalle työnantajista. Kyseessä on työnantajan velvollisuus järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta tilanteessa, jossa yrityksen henkilöstöä joudutaan vähentämään taloudellis-tuotannollisin tai toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvin syin. Kansanomaisemmin voidaan puhua kollektiivi-irtisanomisista tai vielä lyhyemmin vain käyttämällä pelottavan kaikuista ilmaisua YT:t.

Käsite Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus tarkoittaa sitä, että irtisanovan työnantajan, joka työllistää vähintään 30 työntekijää on joko järjestettävä itse tai hankittava ulkopuoliselta palveluntarjoajalta sellaista opastusta, joka auttaa vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa ollutta irtisanottavaa henkilöä työllistymään uudelleen. Palvelua on järjestettävä siten, että sen arvo vastaa rahassa tyypillisesti irtisanottavan henkilön keskimääräistä kuukausipalkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi. Velvoite sitoo työnantajaa sellaisenaan olipa irtisanottavan henkilön kuukausipalkka sitten 1500, 2500 tai 5000 euroa.

Sinällään asia voi kuulostaa yksinkertaiselta. Mutta käytännössä onkin eri asia miettiä sopivaa apua täysin erilaisessa tilanteessa olevien irtisanottavien kohdalla. Toinen on saattanut olla samassa työpaikassa parikymmentä vuotta ja toinen juuri ja juuri reilut viisi vuotta. Jo pelkästään näiden henkilöiden työnhakutaidoissa voi olla huimat erot. Huonosti hoidettuna työnantaja vain menettää rahaa mutta ei saa vastineeksi juuri mitään. Mutta hyvin hoidettuna työnsä menettävästä henkilöstöstä huolehtiminen parantaa myös työnantajamielikuvaa sekä helpottaa taloon jäävän henkilökunnan sopeutumista jatkossa.

Meillä on olemassa ratkaisu. Outplacementvalmennus toimii apunasi pyrkiessäsi täyttämään lain asettamat velvoitteet parhaalla mahdollisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan koko YT-kokonaisuus niin että se tukee liiketoimintaa, arvoja ja inhimillisyyttä vaikeassa mutta välttämättömässä tilanteessa.

Ota yhteyttä!

Pahlsten_Mika_Employee_Management_Oy-221x300.jpg
Mika Pahlsten, Legal Advisor
Puh. +358 50 3257275

Kajanne_Minna_Employee_Management_Oy-221x300.jpg
Minna Kajanne, Senior HR Coach
puh. 040 833 8053

 

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.