Miten korona vaikuttaa vuoden 2020 tilinpäätökseen?

Taloushallinto | 22.01.2021

Kirjoittaja Saana Ojansivu

Päättynyt koronavuosi 2020 vaikuttaa sen jälkeen laadittaviin tilinpäätöksiin. Olemme keränneet tähän kirjoitukseen 8 oleellista osa-aluetta, joita jokaisen tilinpäättäjän olisi hyvä tiedostaa ja pohtia niiden vaikutuksia yrityksensä tilinpäätökseen.

1. Toiminnan jatkuvuus ja häiriöt

Aina tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä on punnittava toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä, ja päättyneen vuoden haasteiden myötä tässä tarkastelussa on oltava ehkä normaaliakin tarkempi. Liitetiedoissa on otettava kantaa vähintään Covid-19-pandemian vaikutuksesta yhtiön toimintaan tilikauden aikana ja mahdollisiin vaikutuksiin pandemian pitkittyessä.

2. Tilikauden aikana saadut koronatuet

Päättyneen koronavuoden aikana on ollut saatavilla erilaisia tukia yrityksille. Nämä on otettava huomioon tilinpäätöksissä ja vaativat tuesta riippuen hieman erilaisia huomioita.

ELY ja Business Finland ovat jakaneet kehitystukea koronan aiheuttamaan häiriötilanteeseen. Viimeistään tilinpäätösvaiheessa on käytävä läpi tilityskelpoiset kustannukset ja niihin perustuva avustus on kirjattava tilinpäätökseen. On huomioitava toteutuneiden kustannusten määrä suhteessa saatuihin ennakoihin ja kirjattava tarvittava saatava avustus saamisiin, mutta myös muihin velkoihin niissä tilanteissa, joissa tukikelpoisia kustannuksia on kertynyt saatuja ennakoita vähemmän.

Ravitsemusyritysten toimintarajoituksen hyvitys ja yleinen kustannustuki 

Erityisesti ravitsemusyritysten kuten ravintoloiden toimintarajoitusten hyvitys ja saatu yleinen kustannustuki vaativat erityistä huomiota tilinpäättäjältä. Nämä tuloksen erät eivät ole jakokelpoisia, joten ne on huomioitava liitetietojen jakokelpoisten varojen laskelmassa.

Lisäksi ravitsemusyritysten hyvitykseen liittyy tarkastuslaskelma ja takaisinmaksuvelvollisuus, josta pienyritykset on onneksi vapautettu joulukuun lakimuutoksella. Kuitenkin pienyrityksien tulee edelleen antaa liitetieto, jossa on kerrottu oikeudesta tähän helpotukseen yrityksen koon ja saatujen valtiontukien kokonaismäärän perusteella.

Kannattaa tutustua myös KILAn lausuntoon sekä tilintarkastajien ohjeeseen.

3. Korotetut poistot vuosina 2020–2023

Eduskunta sääti vuonna 2019 lain (1572/2019), joka mahdollistaa koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna enintään kaksinkertaisen poiston. Korotettuja poistoja on mahdollista tehdä koneille ja laitteille, jotka ovat yhtiön elinkeinotoiminnan (tai maatalouden) käytössä, hankittu uusina ja otettu käyttöön vuosina 2020–2023. Tällaisista laitteista on mahdollista tehdä korotettu 50 % menojäännöspoisto.

On huomioitava, että korotetun poiston voi tehdä tämän lain voimassaoloaikana vain joinakin vuosina. Esimerkiksi voidaan tehdä käyttöönottovuonna 2020 normaali 25 % menojäännöspoisto, mutta seuraavana vuonna 2021 voidaan tehdä tällaiselle hyödykkeelle korotettu menojäännöspoisto aina 50 % asti. Näitä hyödykkeitä tulee seurata kirjanpidossa omina erinään, joten ne tulee kirjata omalle tililleen tai seurantakohteelle.

Kannattaa tutustua myös verottajan ohjeeseen korotetuista poistoista.

4. Sijoitetun vapaan pääoman "vanheneminen"

Vuoden 2014 lakimuutos muutti SVOP-sijoituksien varojenjaon verotuskäsittelyä. SVOPista voidaan edelleen jakaa varoja pääoman palautuksina tiettyjen edellytysten täyttyessä: verovelvolliselle palautetaan tämän yhtiöön tekemä pääomansijoitus, jos pääomansijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta. Pääoman palautuksessa on myös vaatimus verovelvollisen antamasta selvityksestä, jonka verovelvollinen voi antaa veroilmoituksellaan.

Tilinpäätöksen yhteydessä on siis hyvä tarkastella, onko nämä pääoman palautusten rajoitukset umpeutumassa sekä keskustella kirjanpitäjän kanssa tilanteesta. Vanhempien svop-rahastosijoitusten palautuksia verotetaan osinkoina.

Lisätietoja verottajan ohjeesta.

5. Vanhentuvien tappioiden hyödyntäminen

Verotuksessa vahvistetut tappiot vanhenevat 10 vuodessa, minkä jälkeen niitä ei voida enää hyödyntää verotettavan tulon pienentämiseen. Viimeisimmältä verotuspäätökseltä näet kaikki vahvistetut tappiot. Mikäli verotuspäätöksellä on nähtävissä vanhenevia tappioita, joita ei saada suoraan täysimääräisesti vähennettyä verotettavasta tulosta, kannattaa miettiä sopivia vaihtoehtoja.

Yksi mahdollisuus on hyllypoistojen hyödyntäminen. Hyllypoistossa kirjanpitoon kirjataan suunnitelman mukaiset poistot, jotka kuitenkin jätetään verotuksessa vähentämättä. Nämä on hyödynnettävissä tulevien vuosien verotuksessa.

Erityisesti tänä vuonna kannattaa kiinnittää huomiota verotuspäätöksiin, koska tulolähdejako poistui 1.1.2020. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aiemmat eri tulolähteiden vahvistetut tappiot on nyt vähennettävissä yrityksen verotettavasta tulosta. Jos siis yhtiöllä on esimerkiksi TVL-tulolähteen vahvistettuja tappioita, joita se ei ole aiemmin saanut vähentää EVL-tulolähteen tuloksesta, nämä vahvistetut tappiot tulee hyödynnettäväksi tänä vuonna. Myös nämä vahvistetut tappiot näkee verotuspäätöksestä ja verottaja onkin jo huomioinut ne myös määräämissään ennakkoveroissa, jos ennakkoveroihin on haettu muutosta 2019 verotuksen valmistumisen jälkeen.

6. Edunsaajatietojen tarkastaminen ja oikeellisuus

Yhtiön tulee rekisteröidä todelliset edunsaajat kaupparekisteriin. Tilinpäätös on taas oivallinen hetki tarkistaa näiden tietojen oikeellisuus asiakkaalta. Tilintarkastajilla on ilmoitusvelvollisuus virheellisistä edunsaajatiedoista.

7. Yhtiön perustamat osakeyhtiöt, joilla ei osakepääomaa

Nykyään on mahdollista perustaa osakeyhtiö jopa ilman osakepääomaa. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhtiö on perustanut tytäryhtiön, mutta tämä ei tule välttämättä ilmi kirjanpidosta, koska osakepääomaa ei ole maksettu. Käytännössä ainoa tapa varmistaa, ettei tällaista tilannetta ole käynyt, on käymällä asia läpi yrityksen edustajan ja kirjanpitäjän kesken.

8. Konserneilla keskinäisten veloitusten käypä arvo

Tilinpäätöksen yhteydessä on hyvä varmistaa konserniyhtiöiden osalta konsernin keskinäisten veloitusten hinnoittelu. Myös konsernin sisällä luovutetut palvelut, tavarat ja mahdolliset lainat tulisi olla hinnoiteltu käypään hintaan, myös kotimaan sisällä. Ali- tai ylihinnoittelussa piilee piilokonsernituen riski.

Edellä mainittu koronavuoden muistilista ja muut tilinpäätöksen oleelliset asiat ovat taloushallinnon ammattilaisen ydinosaamista. Mikäli tilinpäätös tuottaa harmaita hiuksia, Azetsin tilitoimiston sadat koulutetut ja kokeneet asiantuntijat ovat tukenasi.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Saana Ojansivu

Saana työskentelee Financial Controllerina Azetsin kirjanpidon kehitysyksikössä. Vahvana osaamisena pienten ja keskisuurten asiakkaiden kirjanpitoprosessien kehittäminen sekä automaation ja tekoälyn jalostaminen kirjanpitäjien avuksi.