Meriitti­korotukset nollasopimus­ten aikana

HR | 24.01.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Nollasopimusten vallitessa Suomen työmarkkinoilla monet yritykset näkevät mahdollisuuden jäähdyttää palkkoja kokonaan, miettimättä seurauksia pidemmällä aikavälillä ja unohtaen pätevän ja hyvin suoriutuvan henkilöstön motivoimisen ja kannustamisen.

Nolla- tai hyvin matalien korotusten aikajaksona, jota ollaan Suomessa eletty jo vuodesta 2012, etenkin sukupuolten välinen palkkaerojen kaventuminen on hidastunut. Tästäkin syystä meriittikorotuksiin on panostettava nykypäivänä. Tämä on tehtävä valikoidusti ja harkitusti, ja yrityksellä on oltava olemassa riittävät työkalut priorisoidakseen korotukset ansainneet henkilöt.

Aktiivinen ja järjestelmällinen palkankorotuksien kohdentaminen ehkäisee palkkavääristymiä ja vähentää ei-toivottua henkilöstövaihtuvuutta perusteettomien palkkaerojen ollessa olennainen hygieniatekijä monelle työntekijälle.

Korotuspottien tasaiseen jakoon henkilöstön kesken päädytään helposti, mikäli yritykseltä puuttuu suoriutumisen arviointiasteikko korotusten kohdentamiselle. Ennen vuosittaisia kehityskeskusteluita yrityksen johdon kannattaisi määritellä ketkä ne hyvin suoriutuvat avainhenkilöt ovat sekä missä päin organisaatiota palkkavääristymiä esiintyy.

Meillä on olemassa ratkaisu. Osana Azets:in palkkausjärjestelmän palvelukokonaisuutta tarjoamme meriittikorotusten toteuttamista tukevan prosessin ja siihen liittyvää palkkakeskustelukoulutusta esimiehille. Räätälöimme myös asiakkaille suoriutumisen arviointijärjestelmät yhteensopiviksi sekä yritysten liiketoimintatavoitteisiin että meriittikorotusten hallintaan.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan koko palkkausjärjestelmän kokonaisuus niin että se tukee henkilöstön sitouttamista ja motivoimista myös rajattujen palkankorotuksien aikana.

 

Peik Taxell
Peik on kokenut palkitsemisen osaaja ja on työskennellyt pitkään eri toimialoilla toimivien yritysten palveluksessa Suomessa ja Ruotsissa, vastaten palkitsemistoiminnosta sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla. Hänellä on kokemusta hyvin laajasti yleisistä palkitsemisprosesseista ja projekteista sekä johdon palkitsemisneuvonantajana toimimisesta. Peikin vahvuuksiin kuuluu kyky implementoida uusia palkitsemiskonsepteja ja siihen liittyvä esimiesten valmennus. Reiluus ja oikeudenmukaisuus ovat Peikille tärkeitä periaatteita, joiden avulla pitkäkestoiset palkitsemisratkaisut rakennetaan asiakkaille.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.