Matka­kustannusten korvaukset yhdistys­toiminnassa

Taloushallinto | 03.10.2017

Kirjoittaja Sari Pulli

Matkakustannusten korvaaminen ei aina ole päivänselvää, varsinkaan kun puhuttuaan yhdistystoiminnasta. Milloin esimerkiksi urheilun parissa tai urheiluseurassa toimiva henkilö voi saada matkakustannuksistaan verotuksellisesti verovapaan korvauksen?

Matkakustannusten korvauksia ovat mm. matkustamisesta aiheutuvat kustannukset, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus (TVL 71 §:n 1 momentti).  Laissa kerrottu luettelo verovapaista korvauksista on tyhjentävä, muut korvaukset ovat veronalaista tuloa. Työmatkana ei pidetä asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa, eikä myöskään matkoja, joissa palkansaaja on työkomennuksella toisella paikkakunnalla ja hän matkustaa viikonloppuisin tai muina aikoina omalle asunnolleen. Mikäli työnantaja korvaa näitä kustannuksia, ovat ne kokonaisuudessaan palkansaajan veronalaista tuloa. Tästä löytyy tarkemmin tietoa Verohallituksen vuosittain vahvistamasta päätöksestä liittyen verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin.

Rekisteröidyn yhdistyksen matkakustannusten korvaukset

Pääsääntöisesti verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa vain palkansaajalle. Verovapautta on kuitenkin laajennettu siten, että matkakorvaus on verovapaata tuloa yhteisössä vapaaehtoisesti toimivalle henkilölle, joka ei ole työsuhteessa maksajaan ja joka ei siis saa palkkaa yhteisöstä. Matka tulee tällöin tehdä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja siitä on etukäteen asianmukaisesti päätettävä. Säännös koskee esimerkiksi urheiluseuroissa toimivien henkilöiden matkoja ohjelman mukaisiin harjoituksiin ja kilpailuihin samoin kuin kilpailutuomareiden matkoja.

Voiko urheilun parissa vapaaehtoisesti toimiva henkilö saada korvausta matkakuluistaan?

Jos urheiluseuroilla tai yhdistyksillä on yleishyödyllisen yhdistyksen status, voidaan matkakustannusten korvauksia maksaa verovapaasti seuraavasti:

  • päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
  • majoittumiskorvaus
  • matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 2 000 euroa kalenterivuodelta

Päivärahat ja kilometrikorvaukset ovat verovelvolliskohtaisia TVL 71 §:n 3 momentti eli jos henkilö saa korvauksia useammastakin yleishyödyllisestä yhteisöstä, nämä korvaukset lasketaan yhteen ja ylimenevältä osalta kustannusten korvaukset ovat henkilön veronalaista ansiotuloa.

Matkoista on aina tehtävä matkalasku. Verovapauden ehdot ovat samat, kuin palkansaajillakin, mutta lisäksi yleishyödyllinen yhteisö voi korvata matkakustannuksia vapaaehtoisen asunnolta vapaaehtoistyön tekemispaikalle TVL 72 §:n 4 momentin sitä estämättä. Vapaaehtoisille voidaan korvata myös kustannuksia julkisista kulkuneuvoista ja majoittumisesta rajoituksetta tositetta vastaan.

Urheilijan kustannusten korvaukset

Urheilijalla voi myös olla varsinainen työpaikka. Varsinaisena työpaikkana pidetään tällöin säännöllistä harjoittelupaikkaa ja kotiottelupaikkaa (KHO 2003:50). Tällöin sovelletaan työsuhteessa olevien matkakustannusten korvauksia koskevia sääntöjä:

  • työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia
  • korvaukset ovat verovapaita, jos ne perustuvat todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen
  • työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku, johon on liitettävä työmatkaan liittyvät kuitit

Verohallituksen ohjeesta saat tarkemmin tietoa työmatkakustannusten korvauksista verotuksessa. Tutustu myös urheilun eri yhteisöille räätälöimäämme taloushallinnon toimialaratkaisuun.

Rekisteröimättömän yhdistyksen matkakustannusten korvaukset

Mikäli yhdistys on rekisteröimätön, ei edellä mainittua voida soveltaa. Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla yleishyödyllinen. Matkakustannusten korvaukset muille, kuin palkansaajille, tulee käsitellä veronalaisina ja ilmoittaa verottajalle palkkojen vuosi-ilmoituksella.

Taloushallinnon asiantuntijamme tilitoimistoissamme ympäri Suomen auttavat sinua asiantuntemuksella kaikissa taloushallinnon kysymyksissä. Ota yhteyttä.

Kirjoittajasta Sari Pulli

Vertical Manager, Azets Lappeenranta. Sarilla on merkittävän pitkä kokemus erilaisista taloushallinnon asiantuntijatehtävistä. Työssään Sari hoitaa useiden eri urheiluun liittyvien yhteisöjen taloushallintoa ja samalla vastaa toimialan taloushallinnon kehittämisestä.