Maksu­perusteinen arvonlisävero

Taloushallinto | 13.03.2017

Kirjoittaja Katriina Poraharju

Kaikille yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, on tullut joustava mahdollisuus tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti 1.1.2017 alkaen. Tavoitteena tällä muutoksella on yrityksen maksuvalmiuden parantaminen.

Käytännössä tässä maksuperusteisuus tarkoittaa sitä, että yritys kohdistaa molemmat sekä myynneistä suoritettavan että ostoista vähennettävän arvonlisäveron symmetrisesti sille kuukaudelle, jolloin se saa maksun myynnistään tai se itse maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Maksuperusteisuudesta hyötyvät etenkin isojen yritysten alihankkijat

Maksuperusteisuudesta on hyötyä maksuvalmiuden näkökulmasta yhtiöille, joilla myyntiin liittyvä osto ja varsinainen myynti tapahtuvat lähellä toisiaan tai myyntiin ei liity merkittäviä ostoja, esim. kuluttajapalveluita harjoittavissa yrityksissä kuten kampaamot ja kahviot.

Eniten hyötyä maksuperusteisesta arvonlisäverosta saavat isojen yritysten alihankkijat, jotka nykyisin kärsivät paljon omien myyntiensä osalta pitkistä, jopa yli 45 päivän maksuajoista.

Haittaavaa maksuperusteisuus on toiminnassa, jossa ostot tapahtuvat etupainotteisesti verrattuna myyntiin. Myöskään käyttöomaisuusinvestointeja edellyttävä yritystoiminta kuten kuljetus- ja taksiautoilijat eivät hyödy maksuperusteisesta arvonlisäverosta.

Maksuperusteiseen tilitykseen joustavasti

Halutessaan yritys voi joustavasti siirtyä arvonlisäveron maksuperusteiseen tilitykseen.  Yleensä arvonlisävero tilitetään suoriteperiaatteella. Jos yritys tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti, sen ei tarvitse oikaista myyntien arvonlisäveroja suoriteperusteiseksi myöskään tilikauden päättyessä.

Jos myyntihintaa ei ole maksettu, vero on kuitenkin kohdistettava viimeistään sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta.

Jos yrityksen tilikauden liikevaihto ylittää 500 000 euroa, yrityksen on tilitettävä arvonlisävero suorite- tai laskutusperusteisesti. Jos liikevaihto ylittyy ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä, yritys voi kuitenkin soveltaa maksuperustetta tilikauden loppuun asti.

Sovelletaan vain Suomessa tapahtuviin myynteihin ja ostoihin

Maksuperustetta sovelletaan arvonlisäveron tilityksessä vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Maksuperustetta ei siis voi soveltaa mm. tuonteihin ja vienteihin, yhteisömyyntien ja hankintojen ajalliseen kohdistamiseen sekä niihin rajat ylittäviin palvelujen myynteihin, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Ennen siirtymistä suoritusperusteisesta maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen, kannattaa miettiä yrityskohtaisesti sitä, miten myynnit ja ostot kertyvät sekä mitä tulevaisuuden suunnitelmia yrityksellä on.

Jos asia on yrityksellesi ajankohtainen, kirjanpidon asiantuntijallasi on paras tieto siitä, miten yrityksesi osalta kannattaa menetellä. Olemme käytettävissäsi.

Kirjoittajasta Katriina Poraharju