Maahantuonnin arvonlisä­verotus Tullilta Verohallintoon

Taloushallinto | 24.11.2017

Kirjoittaja Heli Turunen

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy tullilta verohallinnolle 1.1.2018 alkaen

Seuraamme Azetsilla aktiivisesti verotukseen liittyvää keskustelua ja Verohallinnon päätöksiä. Muutoksia on jälleen tulossa vuoden vaihtuessa. Tässä kirjoituksessa keskityn maahantuonnin arvonlisäverotuksen muutokseen ja sen vaikutuksiin.

Tämä 1.1.2018 voimaan astuva muutos koskee arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityjä maahantuojia siten, että arvonlisäverovelvollinen maahantuoja laskee jatkossa oma-aloitteisesti arvonlisäveron määrän ja veronperusteen sekä ilmoittaa sen verohallinnolle tullauskuukauden arvonlisäveroilmoituksella. Tulli tekee tuonnista tullauspäätöksen, mutta ei enää vahvista maahantuonnista suoritettavaa arvonlisäveron määrää kuten aiemmin tapahtui.

Veronperuste

Arvonlisäveroilmoitukselle tulee kaksi uutta kenttää ilmoittamista varten, veronperuste ja veron määrä. Veronperuste lasketaan tullauspäätöksellä ilmoitetun tullausarvon perusteella. Lisäksi veronperusteeseen on laskettava mukaan maahantuontiin liittyvät kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset. Myös kuljetuskustannukset on huomioitava kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka. Veronperustetta laskettaessa on tarkistettava sisältyvätkö edellä mainitut kustannukset jo tullausarvoon vai onko ne huomioitava erillisenä eränä. Veronperusteeseen kuuluvista kuljetuskustannuksista on saatava kuljetusliikkeeltä arvonlisäveroton lasku.

Arvonlisäveron vähentäminen

Maahantuonnin arvonlisäveron vähentämisen perusteena on maahantuojan nimissä vahvistettu tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat. Pelkkä huolintaliikkeen lasku ei enää riitä. Muutoksen myötä arvonlisäveroa ei enää tarvitse maksaa ennen kuin maahantuotu tavara voidaan ottaa haltuun ja luovuttaa vapaaseen liikenteeseen. Samalla myös maahantuonnin arvonlisäveron alaraja poistuu, kun maahantuojana on arvonlisäverovelvollinen toimija.

Vaikutukset välilliseen edustamiseen

Välilliseen edustamiseen muutos vaikuttaa siten, että esimerkiksi huolintaliike ei enää voi maksaa maahantuonnin arvonlisäveroa arvonlisäverovelvollisen asiakkaan puolesta. Välillisen edustuksen tilanteissa päämiehen status ratkaisee, verottaako maahantuontia tulli vai verohallinto. Kun maahantuojana on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröimätön taho, verottaa tulli maahantuonnin arvonlisäveron, kuten ennenkin.

Tullin rooli jatkossa

Tullin tehtäväksi jää muutoksen jälkeen arvonlisäverovelvollisten maahantuojien osalta maahantuonnin verotuksen oikeellisuuden valvonta, rikostorjunta sekä säännönvastaisen tuonnin arvonlisäverotus.  Yksityishenkilöt ja sellaiset yritykset, jotka eivät ole arvonlisäverorekisterissä, jatkavat myös asiointia tullin kanssa.

Siirtymäsäännöksen mukaan uutta menettelyä sovelletaan tuonteihin, joiden osalta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus on syntynyt 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Tarvitsetko apua esimerkiksi veronperusteen laskentaan tai jäikö jokin asia askarruttamaan?  Autamme mielellämme kaikissa taloushallintoon liittyvissä asioissa Azetsin tilitoimistossa ympäri Suomen.

Kirjoittajasta Heli Turunen

Taloushallinnon asiantuntija, KLT, Azets Mikkeli