Maahanmuutta­jien kotoutta­minen avaa mahdollisuuksia

Johtaminen | 15.12.2015

Kirjoittaja Azets Finland

Olen syksyn aikana tehnyt Pregolla tekemäni työn rinnalla vapaaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden parissa. Näen kotouttamisen tärkeänä niin turvapaikanhakijoille kuin suomalaiselle yhteiskunnallekin. Erityisesti minua kiinnostaa siinä suomalaisille yrityksille avautuvat mahdollisuudet. Suomeen tuleviin aktiivisiin ja koulutettuihin nuoriin kannattaa satsata. Joutenolo ei sovi kenellekään. Integroitumiseen tukea tarvitsevat yhtä lailla yhteisöt, yritykset ja organisaatiot.

Prego on aina nojannut vahvoihin arvoihin sekä haluun kuunnella, uskallukseen haastaa ja taitoon johtaa. Olemme vuosien ajan tukeneet myös taloudellisesti tärkeänä pitämiämme asioita ja olleet mukana kolmannen sektorin toimijoiden valmennuksissa. Turvapaikanhakijoiden tukemisen tultua minulle tutuksi ja merkitykselliseksi, päätimme, että resurssoimme siihen myös Pregon panosta työaikani muodossa noin päivän viikossa. Kulttuurien ymmärrys ja erilaisista taustoista tulleiden ihmisten integroiminen suomalaiseen kulttuuriin sekä työelämään koettiin arvokkaaksi opiksi meille.

Vapaaehtoistyöhön lähteminen oli minulle luontaista, sillä taustalla on aktiivista partiouraa yli 30 vuotta. Kun Lauttasaaren seurakunta perusti hätämajoituskeskuksen sadalle irakilaiselle turvapaikanhakijalle, tarkoituksemme oli järjestää lapsille kerhotoimintaa. Meitä vastassa oli kuitenkin lasten lisäksi kymmeniä nuoria miehiä, jotka halusivat tulla mukaan. Kun perheet sitten lähetettiin vastaanottokeskuksiin ympäri Suomen, ryhmäämme jäi 80 miestä.

Toimintamme jatkui ja laajeni. Jalkapallotreenien lisäksi organisoimme suomen kielen opetusta, peli-iltoja ja tapahtumia. Seurakunnan kautta miehet koulutettiin vapaaehtoistyöhön yksinäisten vanhusten avuksi. Heidät valittiin pilottiryhmäksi Startup Refugees -hankkeeseen, joka tukee turvapaikanhakijoiden työllistymistä. He saivat mahdollisuuksia tutustua työelämään TET-päivien kautta. He eivät saaneet näitä asioita valmiiksi järjestettyinä, vaan me teimme ne heidän kanssaan yhdessä. Syntyi aktiivisen kotouttamisen malli, jota haluamme nyt viedä perustamani yhteiskunnallisen yrityksen kautta muuallekin Suomeen.

Aktiivisella mallilla ennaltaehkäistään tulevaisuuden haasteita ja rakennetaan uutta. Ne, jotka saavat jäädä, ovat integroituneet pidemmälle yhteiskuntaan. Ne, jotka palaavat, ovat saaneet elää vähintäänkin kohtuullisen jakson elämästään Suomessa. Jaksan uskoa, että tulee se päivä, kun Irak nousee jaloilleen ja nämä nuoret ovat sitä rakentamassa. Integroiminen tarkoittaa kaikilta uuden opettelemista. Suomalainen työelämä elää isoa murrosvaihetta. Organisaatioita haastavat paitsi työyhteisöihin eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset myös uudenlaisia vaatimuksia asettava Y-sukupolvi. Työnteon malleja on erilaisia, eikä kaikkien tarvitse yhteisössä mahtua samaan muottiin.

Kulttuurimuutos on organisaatioissa iso asia. Parhaat eväät onnistumiselle saadaan, kun tiedostetaan, mitä ollaan lähdössä muuttamaan ja tartutaan olennaisiin asioihin. Johtaminen tarvitsee muutoksessa tukea, jotta onnistumme integroimaan erilaiset ihmiset osaksi yhdessä tekemistä. Tämä haastaa perinteisiä johtamisen käytäntöjä ja pakottaa kysymään, onko johtamisen malli kaikille sama vai yksilöllinen malli, joka huomioi iän, tavoitteet ja kulttuuritaustan.

Tarvitsemme myös uusia osaamisen jakamisen ja siirron malleja. Yksi ratkaisu voisi olla perinteisen mestari-kisälli -mallin palauttaminen käyttöön. Lisäksi tarvitaan työn ja tehtävien vaatimusten uudelleenmäärittelyä. Yhteistyö turvapaikanhakijoiden kanssa on ollut hieno oppimisprosessi jo tähän mennessä. Minuun on tehnyt vaikutuksen aktiivisuus, vastuullisuus ja avarakatseisuus. Heidän edustamassaan kulttuurissa on monia oppimisen arvoisia arvoja, kuten kohteliaisuus, vanhempien kunnioitus ja perhekeskeisyys. Välillä on vaikeaa ymmärtää, miten he voivat olla niin myönteisiä tilanteensa keskellä. Ryhmästämme ensimmäiset saavat työluvan juuri näillä hetkillä joulukuussa. Osalla heistä on korkeakoulututkinto. Uusi vuosi on mahdollisuuksia täynnä. Meille kaikille.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.