Lisää päätöksenteko­kykyä HR mittariston avulla

HR | 01.03.2012

Kirjoittaja Azets Finland

Kauppalehti Option 2/2012 kannessa todetaan että ”HR pitää Koneen huipulla”.  Sisäsivuilta löytyvässä artikkelissa kerrotaan kuinka Hissiyhtiö Kone on jälleen voittanut Kauppalehti Option johtajaäänestyksen: lukijoiden mielestä paras yritysjohtaja on Matti Alahuhta ja paras HR on Koneen HR.Artikkelissa Koneen henkilöstöjohtaja Kerttu Tuomas kuvaa HR:n tehtävän kahdella sanalla ”Busineksen tuki” – ei enempää eikä vähempää. ”HR katsoo, mitä sen on tehtävä, jotta strategia etenee.”Liiketoimintastrategiassaan yritys ilmaisee ne valinnat – painopistealueet ja prioriteetit, jotka johto on tehnyt seuraaville vuosille. Millä markkinoilla, missä liiketoiminnassa ja millä tuotteilla/ palveluilla se haluaa toimia. Kaiken päätöksenteon tulee tukea näitä valintoja.  ”Strategia on niiden päätösten joukko, jotka eniten vaikuttavat organisaation tulevaisuuteen.” – kiteytti jo Igor Ansoff aikoinaan.Jotta yritys on kykenevä tekemään strategian toteuttamisen kannalta oikeita päätöksiä, tarvitaan luotettavaa, mitattavaa ja ennen kaikkea määriteltyjen painopistealueiden kannalta relevanttia tietoa. Voidaan sanoa että oikean ja relevantin tiedon olemassaolo ja kyky sen hyödyntämiseen ovat yrityksen menestymisen ja kilpailukyvyn kannalta kriittisiä tekijöitä.

 

Yritysjohdon tulee olla siis äärimmäisen hyvin informoitu koko ajan. Sillä tulee olla käytössään mittaristo, joka pitää sisällään tietoa ja tunnuslukuja kaikilta liiketoiminnan alueilta.  Mittariston pitää reagoida mutta sen pohjalta pitää pystyä myös ennustamaan.

“Saat mitä mittaat.” “Et voi johtaa sellaista mitä et voi mitata. Et voi mitata sellaista mitä et voi kuvata”.  Nämä ovat tuttuja ”totuuksia” jo vuosien varrelta.

”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” – pehmeää juhlapuhetta vai kovaa, mitattua faktaa. Henkilöstöjohtamisen prosessien tavoitteena on varmistaa että yrityksellä on sen strategian toteutumisen kannalta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa oikea määrä, oikealla osaamisella ja korkealla energiatasolla varustettuja ihmisiä. Johdon on pystyttävä analysoimaan henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tasoa sekä tulkitsemaan liiketoimintastrategiaa niin että myös tämän alueen muutostarpeet nostetaan agendalle kun panostuksista ja investoinneista päätetään. Siis sen on oltava kovaa faktaa!

”Human Capital Intelligence” on henkilöstöä koskevan tiedon systemaattista hankintaa ja analysointia strategisten liiketoimintapäätösten tueksi. Human Capital tietoa on esimerkiksi tiedot henkilöstön osaamisesta, suoritustasosta, työtyytyväisyydestä, palkitsemisesta, poissaoloista, ikärakenteesta ja vaihtuvuudesta.

Esimerkiksi tilanteessa jossa yritys hakee kasvua uusilta markkinoilta. Onko meillä vaadittavaa osaamista? Miten hankimme sitä? Yritysostoilla, rekrytoimalla, kouluttamalla? Mitä nämä vaihtoehdot maksavat?  Tai kun yrityksellä on selkeä tehostamisen strategia. Mikä on tehollisen työajan osuus vuosityöajasta? Onko siinä tehostamisen varaa? Paljonko säästöjä sitä kautta saadaan? Miten toteuttaa muutos ilman että se aiheuttaa uupumusta ja työkyvyttömyyttä henkilöstössä. Mikä on tämän hetkinen työkyvyn taso? Paljonko on sairauspoissaoloja?  Paljonko ne maksavat?

Virvo Oy oli mukana toteuttamassa keväällä 2011 Human Capital Intelligence tutkimusta, jonka  tavoitteena oli selvittää miten hyvin yritykset pystyvät nykyisin välinein ja mittarein analysoimaan henkilöstöön liittyvää strategista tietoa. Vastaajat kertoivat muun muassa että heiltä kului viikossa keskimäärin yli 3 työtuntia henkilöstöön liittyvän tiedon hankintaan – eli vuodessa noin 18 työpäivää!

Tutkimuksen tulokset kertovat myös heikosta kyvystä nykyisin välinein ennustaa erilaisten toimenpiteiden kustannusvaikutusta tai vaikuttavuutta yrityksen liiketoimintaan. Tutkimuksen toteuttamisesta ja tuloksista saa lisää tietoa allekirjoittaneelta ja Virvo Oy:stä.

Jos ja kun näin on niin Miten HR ”pystyy pitämään yrityksen huipulla” ? Mitä pitää tehdä että tilanne paranee? Kokemusta ja hyviä käytäntöjä on olemassa, joista voidaan oppia ja saada eväitä oman Human Capital Intelligencen kehittämiseen.

Virvo Oy oli mukana myös järjestämässä Helsingin seudun kauppakamarin ja Henkilöstöjohdon ryhmän (Henry) kanssa ”Päätöksentekijän strategiset henkilöstömittarit” – seminaaria tammikuussa.  Seminaarissa pohdittiin, mitkä ovat yrityksen tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta olennaiset henkilöstömittarit, miten ne valitaan ja miten niitä käytetään?

Seminaarissa todettiin että kriittisintä on kyky valita strategian kannalta relevantit henkilöstömittarit ja että ne otetaan mukaan yrityksen strategiseen KPI mittaristoon. Sen jälkeen on erittäin olennaista systemaattisesti mitata ja samalla testata valittua mittaristoa. Kokemuksen myötä mittareita voi kehittää edelleen ja varmistua siitä että ne ovat relevantteja ja luotettavia.

HR:n tulee myös omassa toiminnassaan tehdä sellaisia päätöksiä ja valintoja, joilla se varmistaa kykynsä keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli busineksen tukemiseen. HR:n täytyy pitää huoli siitä että se hoitaa strategian kannalta kriittiset prosessinsa ja niihin liittyvät palvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.  Käytännössä liian usein HR:n aika menee operatiivisiin ja hallinnollisiin tehtäviin.

Juttu on julkaistu Oulun Kauppakamarin lehdessä 1/2012. Kirjoittaja on Maritta Marjomaa-Mäkinen, joka tekee töitä Virvo Oy:ssä Ratkaisija liiketoiminta-alueen johtajana ja partnerina.

Maritta Marjomaa-Mäkinen
Maritta on vahva prosessiosaaja ja hän vastaa Virvossa ulkoistuspalveluiden kokonaisuuden johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on toiminut urallaan monipuolisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Hänen erityisosaamistaan kokonaisvaltaisen henkilöstötoimintojen johtamisen ohella ovat projektijohtaminen, kouluttaminen, palvelukeskukset, esimiestyö ja prosessien kehittäminen.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.