Lähetetyn työntekijän ilmoitus­velvollisuus

Taloushallinto | 11.10.2017

Kirjoittaja Anu Lukander

Lähetetyn työntekijän ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan runsas vuosi sitten. Lähetetty työntekijä on ulkomaisen yrityksen työntekijä, joka työskentelee tilapäisesti Suomessa alihankintasopimuksella, vuokratyöntekijänä tai työnantajayrityksensä sisäisesti siirrettynä työntekijänä. Laki työntekijöiden lähettämisestä päivitettiin vuonna 2016 ja asetettiin voimaan 18.6.2016 alkaen. Lain tarkoituksena on asettaa lähetetty työntekijä tasa-arvoiseen asemaan suomalaisen työntekijän kanssa.

Lähetetyn työntekijän tiedot työsuojeluviranomaiselle

Syyskuun 2017 alusta alkaen ulkomailta Suomeen lähetettävän työntekijän tiedot täytyy ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle ennen sovitun työn aloittamista Suomessa. Ilmoitus on annettava työsuojeluviranomaiselle viimeistään työn aloittamispäivänä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia aloja, kun lähetetyn työntekijän työ Suomessa kestää yli viisi päivää. Työjakson pituus katsotaan edellisen neljän kuukauden ajalta, ja jos viiden päivän raja ylittyy, tulee ilmoitus tehdä. Ilmoitus tehdään tilaaja- ja työpaikkakohtaisesti eli eri kohteissa ja eri tilaajille työskentelystä tehdään erilliset ilmoitukset.

Mikäli viranomaisille annetun ilmoituksen tiedot muuttuvat olennaisesti, on tiedot korjattava välittömästi antamalla täydennysilmoitus. Mikäli täydennysilmoitusta ei anneta, työntekijällä ei ole oikeutta jatkaa työn tekemistä. Olennainen tietojen muutos on esimerkiksi työn tekemispaikan, työntekijämäärän tai sopimuskumppanin muuttuminen.

Rakennusalalla ilmoitusvelvollisuus on kattavampi

Rakennusalalla ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia lähetettyjä työntekijöitä riippumatta työn kestosta. Rakennusyritysten on myös annettava kaikille pakollisten ilmoitustietojen lisäksi tiedot sekä rakennuttajasta että pääurakoitsijasta. Lisäksi rakennusalan yritys toimittaa sekä ennakkoilmoituksen että mahdolliset täydennysilmoitukset työsuojeluviranomaisen lisäksi työskentelykohteen rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle. Kirjoitin blogissa aiemmin rakennusalan taloushallinnon erityispiirteistä. Voit lukea kirjoituksen tästä.

Ilmoitus tehdään sähköisesti

Lähetetyn työntekijän ennakkoilmoitukset ja täydennysilmoitukset annetaan sähköisesti työsuojeluhallinnolle joko Tyosuojelu.fi -sivuston kautta tai yksityisten palvelutarjoajien, esim. Tilaajavastuu.fi, tuottamien palveluiden välityksellä. Ilmoituksella annetaan tietoja muun muassa lähettävästä työnantajasta, työntekijästä ja työn tilaajasta.

Ilmoituksen laiminlyönti tulee kalliiksi

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään laiminlyöntimaksu, joka on suuruudeltaan 1 000 – 10 000 euroa. Ilmoituksen antamatta jättäminen, virheellisten tietojen antaminen ja muutosten ilmoittamatta jättäminen katsotaan velvollisuuden laiminlyönneiksi. Maksun suuruuteen vaikuttaa laiminlyönnin tahallisuus, laajuus ja toistuvuus. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen.

Lisätietoja lähetetyn työntekijän ilmoitusvelvollisuudesta saat työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Mikäli aihe askarruttaa, kysy lisää omasta tilitoimistostasi.

Kirjoittajasta Anu Lukander

Vertikaalivetäjä, KLT Azets, Lappeenranta