Kuinka muutat yrityskulttuuria toimintaympä­ristön muuttuessa?

HR | 24.10.2014

Kirjoittaja Azets Finland

Viime perjantaina kokoonnuimme kuulemaan asiaa Virvon tuoreen Vetoketju-konseptin tiimoilta, aiheenamme oli yrityskulttuuri ja sen muuttaminen tuloksekkaampaan suuntaan nykytilannetta analysoimalla ja siitä oppimalla.

 

Strategian, johtamisen, yrityskulttuurin ja asiakasmenestyksen looginen liitto

Johdon konsultointiin keskittyvän Vetoketju-konseptimme keulahahmot Partner Ari Himma ja Senior Advisor Jari Kostamo aloittivat aamun puhumalla siitä, miten he strategian ja yrityskulttuurin merkityksen suhteessa tuloksentekokykyyn näkevät. He lähtivät liikkeelle siitä ajatuksesta, että tuloksentekokyky on strategian, johtamisen, yrityskulttuurin ja asiakasmenestyksen liitto.

Strategia eli menestysresepti on olemassa vain siksi, että sytyttäisimme asiakkaat ja menestyisimme. Johtaminen ja johtamiskäytännöt puolestaan siksi, että johtaisimme ihmisiä ensisijaisena päämääränämme strategian toteutuminen ja asiakasmenestys. Yrityskulttuuri Arin ja Jarin mukaan on aina olemassa, haluttiin tai ei. Sen tehtävä on ensisijaisesti ohjata ja innostaa ihmisiä yrityksen kannalta tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Tämä vaikuttaa koettuun henkilöstötyytyväisyyteen ja tätä kautta myös asiakastoimintaan. Ja asiakasmenestys tietenkin on yrityksen toiminnan päämäärä, jonka saavuttamiseen tarvitaan terävää strategiaa, pätevää johtamista, innostavaa yrityskulttuuria ja arvoja – itse osaamisen lisäksi.

Mitä organisaatiokulttuuri tarkoittaa?

Organisaatiokulttuurin kohdalla Ari käytti esimerkkinä jäävuorimetaforaa – kulttuuri kun koostuu sekä näkyvistä symboleista että syvällä olevista, osin tiedostamattomista arvoista ja uskomuksista. Kulttuuri on menestyjillä keskeisessä roolissa – ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa vaikuttamalla johtamiseen sekä rituaaleihin, tapoihin ja rutiineihin. Reitti High Performance –kulttuuriin saadaan lähtemällä yrityskulttuurin nykytilanteen diagnosointiin ja analysointiin tavoitteenasettelun ja suunnittelun kautta. Itse analysointi antaa pohjan rehelliselle keskustelulle johtopäätöksistä organisaation eri tasoilla. Se myös avaa mahdollisuudet toiminnan suunnitteluun läpi organisaation sekä pohjustaa suuntaa kohti jatkuvaa parantamista.

Keinot organisaatiokulttuurin analysointiin

Aamiaistilaisuus jatkui keskustelulla organisaatiokulttuurin tilan analysointiin tarjolla olevista työkaluista. Virvo on valinnut analysointityökaluksi pääasiassa nk. Denisonin mallin, joka perustuu 25 vuoden tutkimukselle. Mallissa tuloksia verrataan laajaan normatiiviseen vertailuaineistoon ja käytössä on myös toimialakohtaista tietoa. Diagnoosityökalun 60 kysymystä jakautuvat neljään osa-alueeseen, jotka ovat vapaasti suomennettuina perustehtävä, mukautuminen, johdonmukaisuus & sitoutuminen. Analyysin avulla on mahdollista arvioida tarkemmin millä osa-alueilla yrityskulttuuri on vahva ja millä osin on parannettavaa. Denisonin malli on pohjaltaan hyvinkin laaja, mutta etuna on se, että mallilla päästään hyvin konkreettisesti yrityskulttuurin hahmoon kiinni.

Käytäntöön soveltaminen

Tilaisuuden loppupuolella käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten analyysin käytäntöön vieminen soveltuu organisaatioiden erilaisiin tilanteisiin ja miten analyysista jatketaan eteenpäin. Tyypillisinä haastetilanteina keskustelussa nostettiin erilaiset yritysjärjestelytilanteet, joissa organisaatiokulttuuri on hakemassa yhteistä suuntaansa. Myös tilanteet, joissa organisaation on vaikea päästä haluamaansa tahtotilaan esim. innovoinnin osalta, ovat otollisia organisaatiokulttuurin analysoinnille. Tilaisuuden loppumetrit käytettiin yhdessä sen pohtimiselle, mikä osuutensa johtajuudella ja esimiestyöllä on organisaatiokulttuurin luomisessa ja miten sitä voidaan analysointityökaluilla tukea.

Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta osallistumisesta tilaisuuteen!

 

Jemina Myllys

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.