Kiinteistö­vero­päätökset tulevat – tarkista tilanne

Taloushallinto | 27.02.2018

Kirjoittaja Jouni Hämäläinen

Kiinteistöverotus on jälleen ajankohtainen asia, kun verohallinto lähettää maaliskuussa kiinteistönomistajille kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet veron maksamista varten. Kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkistaa mahdollisimman pian. Päätöksen tiedot perustuvat 1.1.2018 tilanteeseen ja kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön tuona kyseisenä päivänä.

Mikäli tiedot ovat oikein, niin silloin ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli havaitset tarkastuksen yhteydessä puutteita tai virheitä kiinteistöverotuspäätöksellä, niin tiedot on korjattava. Korjaukset voit tehdä Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai paperilomakkeella. Korjausilmoitusten viimeinen jättöpäivä on joko 8.5.2018 tai 15.5.2018. Tämän päivän voi tarkistaa kiinteistöverotuksen ilmoitusosasta.

Mikäli korjausta ei haeta määräpäiviin mennessä, niin muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Vuoden 2017 verotuspäätöksiin ja siitä tulevien vuosien verotuspäätöksiin muutosta voi hakea kolmen vuoden aikana. Vastaavasti vuotta 2016 ja sitä aikaisempia vuosia koskee 5 vuoden määräaika.

Kiinteistöveron määrään vaikuttavat tiedot

Verohallinto saa seuraavat tiedot suoraan muilta viranomaisilta, mutta ne on kuitenkin hyvä tarkistaa verotuspäätökseltä:

 • kiinteistökaupat
 • lahjoitetut kiinteistöt
 • kiinteistötoimitukset
 • rakentaminen ja remontoiminen

Seuraavat alla olevat tiedot eivät kuitenkaan siirry verottajalle ja ne on itse ilmoitettava verohallinnolle:

 • ositus
 • perinnönjako
 • maankäyttölajin muutokset
 • keskeneräisen rakennuksen valmistusaste
 • peruskorjaustoimenpiteet
 • varustetason muutokset
 • rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuminen

Näillä edellä mainituilla tiedoilla on vaikutusta kiinteistön verotusarvoihin ja sitä kautta määräytyviin kiinteistöveroihin.

Valtio määrittää kiinteistöveron sallitun vaihteluvälin. Kunnat päättävät näiden rajojen puitteissa oman kiinteistöveroprosenttinsa. Vuoden 2018 alusta alkaen kiinteistöveroprosenttien ylärajat nousivat. Syksyllä 2017 oli myös esillä, että alarajoihin tulee korotuksia. Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin. Kiinteistöveroprosentit vaihtelevat eri rakennusten käyttötarkoitusten mukaan 0,41 – 2 %:n välillä. Kallein veroprosentti on rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2 – 6 %.

Maksa kiinteistövero ajoissa

Kiinteistöveron eräpäivät vuonna 2018 ovat 3.9.2018 ja 15.10.2018. Jos maksettava vero on pienempi kuin 170 euroa, niin se tulee maksaa yhdessä erässä viimeistään 3.9.2018. Laskuissa henkilöasiakkaiden kannattaa hyödyntää e-laskua tai suoramaksua. E-lasku on tilattava verkkopankkiin viimeistään kolme viikkoa ennen eräpäivää. Yritysasiakkaille tulee verkkolasku, mikäli yritys ottaa vastaan verkkolaskuja.

Kiinteistöverotuksen muuttamiselle on paineita. Valtiovarainministeriö, maanmittauslaitos ja verohallinto yhdessä valmistelevat kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmien uudistamista. Nämä uudistuneet verotusarvot on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

Mikäli haluat lisätietoa kiinteistöverotuksesta, mahdollisesta korjausilmoituksen tekemisestä verohallintoon, niin asiantuntijamme tilitoimistoissamme ovat käytettävissäsi. Autamme mielellämme.

Kirjoittajasta Jouni Hämäläinen

Business Advisor, Azets Joensuu