Kiinteistövero maksuun, tarkista verotuspäätös

Taloushallinto | 22.02.2019

Kirjoittaja Jouni Hämäläinen

Kiinteistöverotus on jälleen ajankohtainen asia, kun verohallinto lähettää maaliskuussa kiinteistönomistajille kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet veron maksamista varten. Kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkistaa mahdollisimman pian. Päätöksen tiedot perustuvat 1.1.2019 tilanteeseen ja kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön tuona kyseisenä päivänä.

Mikäli tiedot ovat oikein, niin silloin ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli havaitset tarkastuksen yhteydessä puutteita tai virheitä kiinteistöverotuspäätöksellä, niin tiedot on korjattava. Korjaukset voit tehdä Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai paperilomakkeella. Kiinteistötiedot verkossa palvelu avautuu 7.3.2019. Korjausilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 25.4.2019.

Mikäli korjausta ei haeta määräpäivään mennessä, niin muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Vuoden 2017 verotuspäätöksiin ja siitä tulevien vuosien verotuspäätöksiin muutosta voi hakea kolmen vuoden aikana. Vastaavasti vuotta 2016 ja sitä aikaisempia vuosia koskee 5 vuoden määräaika.

Tarkista veron määrään vaikuttavat tiedot

Verohallinto saa seuraavat tiedot suoraan muilta viranomaisilta, mutta ne on kuitenkin hyvä tarkistaa verotuspäätökseltä:

 • kiinteistökaupat
 • lahjoitetut kiinteistöt
 • kiinteistötoimitukset, kuten lohkomiset ja halkomiset
 • rakentaminen ja remontoiminen (rakennusluvan kautta)

Seuraavat alla olevat tiedot eivät kuitenkaan siirry verottajalle ja ne on itse ilmoitettava verohallinnolle

 • ositus
 • perinnönjako
 • maankäyttölajin muutokset
 • keskeneräisen rakennuksen valmistusaste
 • peruskorjaustoimenpiteet
 • varustetason muutokset
 • rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen
 • rakennuksen purkaminen

Näillä edellä mainituilla tiedoilla on vaikutusta kiinteistön verotusarvoihin ja sitä kautta määräytyviin kiinteistöveroihin.

Valtio määrittää kiinteistöveron sallitun vaihteluvälin. Kunnat päättävät näiden rajojen puitteissa oman kiinteistöveroprosenttinsa. Kiinteistöveroprosentit vaihtelevat eri rakennusten käyttötarkoitusten mukaan 0,41 – 2 %:n välillä. Kallein veroprosentti on rakentamattoman rakennuspaikan ja se vaihtelee 2 – 6 %:n välillä.

Kiinteistöveron eräpäivät 2019

Kiinteistöveron eräpäivät vuonna 2019 ovat 3.9.2019 ja 15.10.2019. Jos maksettava vero on pienempi kuin 170 euroa, niin se tulee maksaa yhdessä erässä viimeistään 3.9.2019. Laskuissa henkilöasiakkaiden kannatta hyödyntää e-laskua tai suoramaksua. E-lasku on tilattava verkkopankkiin viimeistään kolmea viikkoa ennen eräpäivää. Yritysasiakkaille tulee verkkolasku, mikäli yritys ottaa vastaan verkkolaskuja.

Muutoksia odotettavissa

Kiinteistöverotuksen muuttamiselle on paineita. Valtiovarainministeriö, maanmittauslaitos ja verohallinto yhdessä valmistelevat kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmän uudistamista. Uudistus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Seuraava hallitus antaisi esityksen uudistuksesta, ja lainmuutoksesta päättäisi seuraava eduskunta.

Vuonna 2020 kiinteistöverotuspäätöksen ulkoasu muuttuu ja Kiinteistötiedot verkossa -palvelu poistuu käytöstä. Mahdolliset korjaukset tehdään OmaVero -palvelussa. Lisäksi kiinteistöveron eräpäivät aikaistuvat ja ne voivat olla eri verovelvollisilla eri aikaan.

Mikäli haluat lisätietoa kiinteistöverotuksesta, mahdollisesta korjausilmoituksen tekemisestä verohallintoon, niin asiantuntijamme tilitoimistoissamme ovat käytettävissäsi. Autamme mielellämme.

Kirjoittajasta Jouni Hämäläinen

Business Advisor, Azets Joensuu