Kehittämishank­keiden avulla yritykset kriisistä uuteen nousuun

Taloushallinto | 20.05.2020

Kirjoittaja Kristiina Timperi

Olemme saaneet mediasta lukea ja kuulla erilaisia näkemyksiä yrityksien saamista tukipäätöksistä. Näkemykset ovat valitettavasti olleet melko negatiivisia suorastaan vihaakin mukana. Harmillisinta on ollut seurata, kun muutamat yrittäjät ovat säikähtäneet ja vetäneet hankkeensa pois. Tällaista on ollut suorastaan masentavaa seurata. Onneksi tukien myöntäminen tutkittiin ja todettiin, että tuet ovat paria lukuun ottamatta menneet juuri siten kuin on tarkoitettukin.

Käännetäänpä nyt tämä ajattelu tulevaisuuteen ja pohditaan voisiko tästä seurata jotakin positiivista. Harvoin yrityksissä on aikaa ja resursseja miettiä kuinka toimintaa voisi tai pitäisi kehittää. Yleensä juostaan vaan kovempaa, jotta pysytään kilpailussa mukana. Nyt korona-aika saattaakin tarjota siihen monissa yrityksissä hienon mahdollisuuden, kun toiminnan hiipuessa tai notkahtaessa aikaa on vapautunut. Ilman kehittämiseen saatavaa rahaa se tuskin olisi mahdollista ainakaan näin laajasti. Tämähän voi tuoda meillä monenlaista hyvää.

Business Finland on toukokuun puoliväliin mennessä saanut 25 976 hakemusta, joista päätökset on tehty 14 280 osalta. Rahoitettavia projekteja on tässä kohtaa alkamassa 10 555 kappaletta ja myönnettyä rahoitusta on 369 252 294 euron edestä. Vastaavasti ELY-keskukset ovat vastaanottaneet 25 321 hakemusta, joista päätöksiä on tehty 10 757 kappaletta. Hyväksyttyjä päätöksiä on 8 471 kappaletta, joihin on myönnetty tukea yhteensä 100 767 128 euroa. Varsin mittavia lukuja jo tässä vaiheessa.

Kehityshankkeilla rakennetaan tulevaisuutta

Valtava määrä erilaisia ja erikokoisia kehityshankkeita ja niiden selvityksiä on meneillään ja alkamassa. Kehitettävät uudet tuotteet, palvelut ja toimintamallit onnistuessaan auttavat yrityksiä jälleen raiteilleen, kun kriisi aikanaan helpottaa. Voimme hyvillä mielin odottaa upeita uusia ratkaisuja, joissa todennäköisesti on mukana monenlaisia digiharppauksia tai ainakin askeleita, joilla päästään alkuun. Tuen tavoitteena on korvata koronan johdosta menetettyä liikevaihtoa ja työpaikkoja ja päästä muutoinkin kriisin yli. Onnistuneista kehityshankkeista syntyy hyvin todennäköisesti myös uutta liikevaihtoa ja uusia työpaikkoja. Yrityksen kasvumahdollisuudet, joilla tulevaisuutta rakennetaan paranevat varmasti.

Haluammekin kannustaa kaikkia niitä yrittäjiä ja yrityspäättäjiä ryhtymään yrityksensä kehittämiseen. Voisiko nykyistä toimintaa uudistaa, jotakin tehdäkin fiksummin tai paremmin? Löytyisikö nykyisen tarjooman rinnalle uusia palveluja tai tuotteita? Voisiko nykytoiminnan rinnalle kehittää jotakin aivan uutta liiketoimintaa? Viittaan vielä aiemmin mainitsemaani kilpailuun, tämä hetki voi olla erittäin tärkeä loikka otettavaksi, eikä nyt kilpailuetua kannata antaa pelkästään kilpailijalle, jolla kehittäminen on jo meneillään. Lisäksi kilpailijat tulevat hyvin usein tässä globaalissa maailmassa kotimarkkinoita huomattavasti laajemmalta alueelta.

Vielä hetki aikaa hakea koronatilanteen kehittämistukea

Koronavirustilanteen kehittämistukea on vielä hetken aikaa mahdollista hakea ELY-keskuksilta tai Business Finlandilta. Hallituksen tiedotteesta saimme harmiksemme lukea, että nämä koronatukien haut sulkeutuvat samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Tiedotteessa luvataan, että kaikki saapuneet hakemukset käsitellään. Kriteerien tulee tietenkin täyttyä eli yrityksen on pitänyt kärsiä koronakriisistä ja toiminnan on pitänyt olla kannattavaa ennen kriisin alkamista. Muistutuksena kuitenkin todettakoon, että häiriötilanne kehitystukien väistyttyä Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yritysten kehittämistä normaalien rahoitusinstrumenttien ja kriteerien mukaisesti.

Kaikenlainen yhteistyö kehittämishankkeiden ympärillä on tervetullutta ja lisää laajemmin toimeliaisuutta ja tuo työtä laajemmalle joukolla. Yritys voi tarvita apua suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa, kehitystyössä, hankkeen toteutuksessa tai raportoinnissa. Tällaisessa tilanteessa kannattaa kääntyä eri alojen asiantuntijoiden puoleen. Esimerkkinä vaikkapa tekoälyn hyödyntäminen kehittämishankkeessa.

Toiminnan kehittäminen tarvitsee tämän uuden vaihteen ja lisää jalansijaa yritysten arjessa. Tämä voi luotsata osaltaan Suomen uuteen nousuun, joka on kriisin jälkeen välttämätöntä meidän kaikkien kannalta. Tähän viitattiin myös ns. Vihriälän työryhmän raportissa. Työryhmä totesi, että julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta pitäisi lisätä nykyisestään. Olemme samoilla linjoilla yritykset tarvitsevat uutta kasvua ja liiketoimintaa. Uskomme vahvasti, että kasvunmahdollisuudet avautuvat tämän kriisin helpottaessa ja tuolloin yritysten tulee olla valmiita siihen. Meidän on hyvä olla ylpeä jokaisesta kehityshankkeesta ja kannustaa niiden eteenpäin viemisessä ja uuden kehittämisessä. Suomalaiset yritykset ja yhteinen Suomemme tarvitsee niitä.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Kristiina Timperi