Kehitämme asiakkaidemme rekrytointia

HR | 22.05.2019

Kirjoittaja Pilvikki Ibriqi

Azetsin rekrytointitiimi luo vaikuttavia kohtaamisia yhdistämällä osaajat työnantajiin sekä edistämällä aitoja työnantajakuvia. Tiimi on kumppanisi silloin, kun tahdot vahvistaa työnantajakuvaa, luoda hyviä hakijakokemuksia tai kaipaat apua rekrytointiin ja sen kehittämiseen.

Tervetuloa tunnustelemaan tiimin arkea Heidin, Jaanan ja Johannan kokemusten kautta.

Tiimihenki: ”oma itsensä kaikilla tavoilla”

Rekrytointitiimin leikillinen henki ja kevyt fiilis tarttuvat Azetsin Helsingin toimistolla ympäristöön. Tiimillä on käynnissä aamuvartti, jossa pohditaan käsillä olevia projekteja ja vaihdetaan kuulumisia. Havaitsen, että tiimissä on helppo työskennellä, sillä yhteinen tekeminen ja välitön vuorovaikutus ovat käsin kosketeltavissa. Asian vahvistaa vuosi sitten Azetsilla aloittanut Heidi Aalto. ”Tiimissä jokainen voi olla oma itsensä kaikilla tavoilla. Arvostamme toistemme asiantuntemusta ja tahdomme yhdessä ratkaista asiakkaidemme ongelmia”.

Vaikka tiimistä yksi on Ranskassa, toinen Oulussa, moni Helsingissä ja loput asiakkailla, arjessa ei ole yksin. Jokaisen rooli on selkeä ja itsenäinen mutta silti on aina joku, jolta kysyä, tai jonka kanssa tehdä yhdessä. ”Meillä on monimuotoinen tiimi ja teemme paljon myös jaettuja asiakkuuksia. Meille on tärkeää huolehtia yhdessä, että kaikki ovat kartalla”, Heidi jatkaa.

Tiimi12-1-1024x961.jpg

Kuvassa Azetsin rekrytointitiimi vasemmalta oikealle: Sanna-Kaisa, Heidi, Johanna, Joakim, Janne ja Riitta.  

 
 

Henkilökuva Heidi Aalto: rekrytoinnin osaottelija

Heidi on kauppatieteilijä ja pian valmistuva psykologian kandidaatti, joka on työskennellyt koko uransa rekrytoinnin ja työllistämisen parissa. Heidillä on alalta kattava kokemus rekrytoinnin strategiasta aina ruohonjuureen saakka. ”Olen tehnyt erilaisia toimihenkilörekrytointeja, opiskelijoiden rekrytointia ja uraohjausta, sekä vastannut trainee -ohjelmista, hoitanut HR-viestintää ja työskennellyt työnantajakuvan kehittämisen parissa”, Heidi kuvaa uraansa.

Heidin liittyminen Azetsin rekrytointitiimiin tapahtui vuosi sitten, kun hän asui ja opiskeli vielä Saksassa. Haastattelut sekä ensitapaamiset tulevan esimiehen ja kahden kollegan kanssa tapahtuivat Skypen välityksellä. Kolme päivää Suomeen paluun jälkeen hän aloitti jo uudessa työssään. Heidin arki on alusta alkaen jakautunut asiakkaalla ja Azetsin toimistolla työskentelyn välillä.

”Teen puolet viikosta rekrytointeja IT-alalla toimivalla asiakkaalla ja toisen puolen erilaisia yksittäisiä asiantuntijaprojekteja Azetsin toimistolta käsin. Kun olen toimistolla, teen sourcingia LinkedInissä, haastattelen kandidaatteja ja esittelen heitä asiakkaille sekä toteutan henkilöarviointeja. Azetsin rekrytoijana olen saanut tutustua moniin yrityksiin ja eri aloihin, kuten HR-, IT- ja talousalaan sekä markkinointiin ja myyntiin”, Heidi summaa.

 
 

Asiakkaan tarpeet: ”palveluntarjoajana toimiminen on asenne- ja aktiivisuuskysymys”

Rekrytointitiimiltä edellytetään paljon. Itseohjautuminen ei ole vain buzzword vaan tapa olla aktiivinen, ottaa vastuuta, jakaa osaamista ja työskennellä.

Osaamisen jakaminen heijastuu arvona asiakkaalle, sillä käytössä on koko tiimin kokemus. Heidi kutsuu yhdessä tekemistä osaamiskomboksi, ”rekrytoinnissa voimme yhdistää tiimin jäsenten vahvuuksia asiakkaan eduksi. Kollegani Jaanan kanssa meillä on yhteinen asiakkuus. Jaamme työn puoliksi. Jaana käynnistää rekrytoinnit, markkinoi tehtävää, sourcaa ja seuraa hakemuksia. Minä haastattelen, arvioin ja autan palkkaavaa esimiestä rekrytointiprosessin loppuun viemisessä”.

Vaikka jokainen asiakkuus on uniikki, niissä on paljon yhteistä. ”Palveluntarjoajana toimiminen on asenne- ja aktiivisuuskysymys. Jokainen asiakas odottaa, että saa kauttamme avuksi ammattilaisen. Asiakkaan aika on käytettävä tehokkaasti ja järkevästi. Prosessi tulee toteuttaa niin hyvin, että asiakassuhde syvenee. Teen sopivassa suhteessa ylilaatua”, Ranskasta käsin freelancerina työskentelevä Jaana Kettunen kiteyttää.

Jaanan mukaan herkkyys tuoda Azetsin palveluita luontevalla tavalla asiakkaan tietoon, on osa laadukasta työtä. ”Meillä on kattava tarjonta HR-palveluita, jotka voivat luoda asiakkaalle arvoa. Kun kertoo toiminnasta siellä, missä kulkee, myös epävirallisissa yhteyksissä, voi auttaa asiakasta monilla tavoilla.”

Minkä asiakkaan tarpeen rekrytointitiimi ratkaisee? Heidi, Jaana ja Oulusta työskentelevä Johanna Rytivaara listasivat yhdessä arvon luonnin TOP3:en.

1. Osaaminen

Heidi kertoo, että palvelun avulla voidaan sekä etsiä asiakkaalle sopiva osaaja, että samalla tarjota rekrytoinnin ammattilaisen osaamista asiakkaan käyttöön.

2. Kilpailukyky

Johanna korostaa rekrytoinnin ja työnantajakuvan suhdetta kilpailukykyyn. Oikea ihminen tukee kilpailukykyä. Työnantajakuva taas vetää oikeaa ihmistä puoleensa.

3. Moninaisuus

Jaana kuvailee, että kymmenet sisältä saadut opit kumuloituvat asiakkaan käyttöön. Asiakas voi tilata osia tai kokonaisuuksia ja ne toimivat aina yhtä hyvin yksin tai yhdessä.

 
 

Henkilökuva Jaana Kettunen: työpaikkanomadi

Jaana on kasvatustieteilijä ja kokenut HR-ammattilainen, jonka ura alkoi ICT-alan rekrytoinneista jo vuonna 2000. Rekrytoinnin lisäksi Jaana on työskennellyt työsuhteiden, palkkahallinnon sekä osaamisen kehittämisen parissa ja läpileikannut HR-alan HR-spesialistin, -managerin ja -konsultin rooleissa. Ymmärrys HR:n eri kulmista ja kokemus eri alojen yrityksistä tukee aitoja työntekijän ja työnantajan kohtaamisia.

”Azets avaa ikkunoita erilaisiin yrityksiin. Asiakkaat luottavat heti päivästä yksi, että saavat avuksi asiantuntijan, joka on tehnyt tätä pitkään, nähnyt paljon yrityksiä ja pystyy tukemaan erilaisissa rekrytoinnin haasteissa. Azetsilla pystyn hyödyntämään kokemustani kokonaisvaltaisesti ja antamaan jopa enemmän kuin on tilattu tai pyydetty”, Jaana kuvailee.

Jaanalle Azetsilla työskentely on sekoitus modernia työtä. Kun Jaana tuli taloon vuonna 2017, hän aloitti freelancerina ja teki yksittäisiä rekrytointeja Azetsin asiakkaille. Perheen päätös muuttaa Ranskaan irrotti Jaanan pian Azetsin toimistosta ja nykyään hän hoitaa IT-rekrytointien alkuvaiheen tukea, hakemusten pipelinen seuraamista ja sourcingia etänä. Suomessa Heidi Aalto varmistaa rekrytoinnin loppupään.

 
 

Yhdessä oppiminen: ”työtä tekemällä ja kokemuksia jakamalla”

Rekrytointitiimissä kehitytään yhdessä, työtä tekemällä. Jaana toteaa, että ”Azetsilla oppiminen on ajassa ja hetkessä elämistä. Se ei ole erillinen saareke, vaan asiakkaan arvon tutkimista ja eri mahdollisuuksien näkemistä ympärillä. Asiat muuttuvat ja vaihtuvat niin nopeasti, että uudistuminen tulee osaksi työtä. Kun seuraa aktiivisesti muutoksia ja trendejä ja näkee niiden vaikutuksen omassa työssä, niistä tulee luonnollinen osa arkea. Niitä ei tarvitse erikseen opetella myöhemmin.”

Myös Heidin ja Johannan mukaan oppiminen tapahtuu arjessa. ”Opimme yhdessä aamuvarteissa ja käymme läpi onnistumisia ja onnettomuuksia”, Heidi kiteyttää. ”Azetsilla oppiminen on työn tekemistä. Se on lessons learned eli hyvien käytäntöjen, kokemusten ja asiantuntemuksen jakamista. Opimme yhdessä asiakkaista, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisestä sekä niiden myynnistä”, Johanna jatkaa. 

Alan trendit arjessa: ”hämähäkin seitin lailla tietoiseksi”

Rekrytointitiimissä seurataan myös alan trendejä aktiivisesti. Tällä hetkellä trendeistä kuumimpia ovat tekoälyn ja analytiikan lisäksi osaajien houkuttelu (talent attraction), ehdokaskokemus (candidate experience) ja työnantajakuvan kehittäminen (employer branding), some-rekrytointi (social recruiting) ja pelillistäminen (gamification).

”Yksi kiinnostavimmista alan trendeistä on ammattirekrytoijien vuokraaminen. Se on osa suurempaa osaamisen verkottumista ja työn murrosta. Samalla se kertoo, että rekrytointi koetaan strategisesti tärkeäksi, ja että tuloksia voi syntyä osaavan kumppanin kanssa. Hakijoiden maailmassa taas korostuu henkilöbrändäys ja sourcing. Jotta kandidaatti löydetään, hänen pitää tehdä osaamisensa aktiivisesti näkyväksi. Olla esillä”,Johanna kuvailee.

 
 

Henkilökuva Johanna Rytivaara: myyvä henkilöarvioija

Johannalla on liiketalouden tutkinto ja hän aloitti HR-uransa yhtenä ensimmäisistä Oulun Nokian Matkapuhelin yksikössä. Johannan HR-ura käynnistyi rekrytoinneista, mutta kokeneena HR-ammattilaisena hän on myös ehtinyt koskettaa alaa monista kulmista. Johannan kokemus ja hands-on-asenne näkyy esimerkiksi siinä, että hän on uransa aikana myynyt rekrytoinnin palveluita ja käynnistänyt alan yrityksen uuden alueyksikön toiminnan.

”Olin kovaa vauhtia kasvamassa myynnin ammattilaiseksi, kun Virvo vei mukanaan. Pääsin kehittämään yrityksen asiakkuuksia ja osaamistani rekrytoinnin myynnissä. Kun Virvosta tuli osa Azetsia, siirryin yritykseen heti sen ensiaskelista alkaen. Se oli vuosi 2017.” Johanna HR- ja myyntikokemus on yhdistelmä, jonka avulla hän ymmärtää asiakasta ja asiakkaan tarpeita.

Johanna työskentelee Oulussa ja matkustaa pari päivää kuukaudessa Helsinkiin. Myynnillinen työ on liikkuvaa ja Johanna tekee henkilöarviointeja myös  paljon etänä. ”Asiakkaani ovat ympäri Suomen. Työni on menevää mutta modernissa rekrytoinnissa on myös paljon vaiheita, joita pystyn tekemään paikasta riippumatta. Vahvuuteni ovat henkilöarvioinnit. Tiimissä on kuitenkin pystyttävä tekemään kaikkea.”

 
 

Tiimi2-1024x356.jpg

Kuvassa Azetsin rekrytointitiimi

Samalla työnantajan on luotava mielikuvaa itsestään. ”Yrityksen on hämähäkinverkon lailla kudottava hakijat tietoiseksi itsestään. Erottautuminen, kanavien toimivuuden varmistaminen ja potentiaalisten työntekijöiden houkuttelu näkyvät toiminnassamme. Jokaisella työnantajalla on jotain, kulttuurisia ja toiminnallisia piirteitä, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen. Kaikkien ei tarvitse houkutella samalla tavalla”,Jaana summaa.

Minkälainen on tiimin oma tulevaisuus?

Azetsin rekrytointitiimi tekee työtä ketterästi ja haastaa perinteisempiä headhunting-yrityksiä. Toiminnan tulevaisuutta katsotaan sisäisen kehittämisen kautta. Heidin toiveissa on tiivistää Azetsin tiimien välistä yhteistyötä. ”Toivon, että tulevaisuudessa voimme entistä enemmän liikkua Azetsin muiden tiimien välillä ja nivoa tarjontaamme yhteen. Tahtoisin nähdä itseni myös mukana kehittämässä asiakkaiden sisäisiä prosesseja ja sparraamassa työnantajakuvan kehittämistä esimerkiksi fasilitoinnin kautta. Tukea sitä, että asiat tapahtuvat.”

Lue lisää rekrytointi- ja työnantajakuvapalveluistamme.

Kirjoittajasta Pilvikki Ibriqi