Kansallinen tulorekisteri – kohti julkisten palveluiden digitalisointia

HR | 22.08.2017

Kirjoittaja Ulla Nikkanen

Erillisiä vuosi-ilmoituksia verottajalle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle jne. Palkkatodistuksia ja vastaamista viranomaisten selvityspyyntöihin. Peruskauraa monessa organisaatiossa ja ulkoistettuja palkka- ja HR -palveluita tuottavissa yrityksissä. Näin ei kuitenkaan toimita enää muutaman vuoden päästä tai ei ainakaan nykyisessä laajuudessa. Hallitus valmistelee eduskunnalle esitystä tulotietojärjestelmästä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen ja kansallinen tulorekisteri on tulossa käyttöön vuodesta 2019 alkaen.

Kansallinen tulorekisteri yksinkertaistaa raportointia

Vuodesta 2019 lähtien kansallisen tulorekisterin on tarkoitus korvata työnantajien toimittamat yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille maksettujen palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle. Tulorekisteri korvaa myös vuosi-ilmoitukset työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) ja tapaturmavakuuttamista varten. Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta tulorekisteri korvaa työnantajasuorituksiin liittyvät veroilmoitukset Verohallinnolle ja veron tunnuksella 25 ilmoitettavat ennakonpidätykset osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä.

Toisessa vaiheessa vuodesta 2020 lähtien tulorekisteri tulee korvaamaan myös eläkkeisiin ja etuuksiin liittyviä vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle: vuosi-ilmoitukset eläkkeistä ja etuuksista, takautuvista eläkkeistä, työttömien korvauspäivistä sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista eläkkeistä ja muista etuuksista.

Tällä hetkellä työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä formaateissa ja epäyhtenäisessä aikataulussa. Jatkossa työnantaja tai häntä edustava ulkoistuspalvelukumppani ilmoittaa siis tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta tietoa tarvitsevat toimijat saavat tiedot. Tulorekisterin tavoitteena on verottajan mukaan sekä vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa että yksinkertaistaa erilaisia palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointivelvoitteita.

Ajantasaista tietoa sähköisen asiointipalvelun kautta

Kansallinen tulorekisteri tarjoaa siis ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan.  Myös Matti Meikäläisen elämä helpottuu. Palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Me Azetsissa seuraamme aktiivisesti kansallisen tulorekisterihankkeen etenemistä ja tiedotamme asiakkaitamme prosesseihin ja aikatauluihin liittyvistä muutoksista hyvissä ajoin ennen tulorekisterin käyttöönottoa. Seuraa myös jatkossa blogiamme, kerromme asian etenemisestä kuten myös muista ajankohtaisista talous- palkka- ja henkilöstöhallinnon hankkeista. Mikäli oman yrityksesi hallinnollisen taakan keventäminen ulkoistuksen avulla mietityttää, ota yhteyttä.

Kirjoittajasta Ulla Nikkanen

Toimitusjohtaja, Azets Insight Oy