Intohimoista taistelua keskinkertai­suutta vastaan!

Johtaminen | 23.08.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Jokainen ihminen jättää jälkensä työhön, työyhteisöön ja yrityskulttuuriin. Jokaisen työpaikalle tuoma ihmiskäsitys, itsetuntemus, uskomukset ja oletukset sekä arvot ja arvostukset muodostavat sammiollisen ihanaa sekoitusta, johon yhdistyy vielä konkreettiset teot, taidot ja tahtotilat.

Mitä tuolla sekoituksella sitten voidaan saada aikaan? Miten hämmentää soppaa ja muovata yrityskulttuuria siten, että porukka on tyytyväisiä, muttei liian tyytyväisiä? Organisaatiolla on nimittäin ongelma, jos porukka ei halua haastaa itseään ja toisiaan kehittymään, vaan lilluvat pikemminkin tyytyväisenä paikallaan nykytilassa. Traditiot, rutiinit ja tarinat olisi hyvä päivittää vastaamaan tämän päivän tai pikemminkin tulevaisuuden tarpeita. Mutta tuo päivitys olisi syytä tehdä taiten, ettei synny kitkerää soppaa, katkeraa kalkkia tai pahimmassa tapauksessa pala puuro pohjaan.

Psykologi Mihaly Csikszentmihalyi on yli parinkymmen vuoden ajan tutkinut, millaisissa tilanteissa ihminen kokee syvää iloa, nauttii olemassaolostaan ja tuntee, että kyvyt ovat täydessä käytössä ponnistellessaan sopivasti haastavien ja merkityksellisten tavoitteiden eteen. Jokaisella meistä on vapaus valita mielenmallinsa; pyrkiikö tekemään jatkuvasti ja systemaattisesti parhaansa, tarttumaan 100% reippaana tuumasta toimeen joka ikinen kerta, vuoden jokaisena päivänä vai kulkeeko töissä himmennetyin lampuin, puolivaloilla ja tyytyy puolivillaiseen ”ihan hyvään”.

Miten muotoillaan menestyvä yrityskulttuuri?

Parhaiten menestyvien yritysten johtajat käyvät porukkansa kanssa intohimoista taistelua paikalleen jymähtämistä vastaan. He haastavat rohkeasti ensin itseään, sitten väkeään kehittymään ja kasvamaan, kehittämään ajattelua ja luomaan entistä parempia työskentelytapoja ja menetelmiä. Mutta sitä ennen yrityksen väen kesken on pystytty kirkastamaan yhteinen olemassaolon merkitys, se on puettu ymmärrettävään ja haluttavaan muotoon määrittelemällä yhdessä halutaan olla, mitä tavoitella ja miksi. Menestyvät yritykset ja niiden henkilöstö elävät, puhuvat ja tekevät missiota todeksi joka päivä. Useimmissa hyödynnetään visuaalista, läpinäkyvää johtamista siten, että kaikkien on vaivatonta havaita missä mennään ja missä tarvitaan toimenpiteitä.

Määrätietoinen kulttuurin johtamistyö on jatkuvaa arvostavaa keskustelua, dialogia siitä, mitä halutaan edistää, mitä arvostuksia ja odotuksia tekemiselle ja olemiselle on puolin ja toisin on, miten ongelmat tai epäselvät tilanteet ratkotaan, millä tavoin ja mistä palautetta annetaan ja saadaan. Se on jatkuvaa itsensä reflektointia, hiomista, tarkastamista ja kirkastamista. Se on kuuntelua, ravistelua ja haastamista, ristiriitoja pelkäämättä ja samalla erilaisia mielipiteitä ja arvostuksia hyväksyen. Jaettuja kokemuksia ja tuntemuksia hyödynnetään aktiivisesti kehittämisvoimana. Kulttuuri kehittyy siis vain yhdessä tekemällä – intohimoisesti keskinkertaisuutta vastaan taistelleen.

Prego pitää yrityskulttuurin johtamisesta ja muotoilusta PREggarin 5.9 klo 8.30 -11.00 Espoon WeeGeessä. Teeman äärellä keskustelevat mm. Nino Ilveskero TalentBasesta ja Aleksis Nokso-Koivisto Tussitaikureista.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.