HR:n tehokkuus ja laatu nykypäivänä

HR | 24.04.2012

Kirjoittaja Azets Finland

Tutkiskeltuani tuoreita tutkimuksia HR-järjestelmien ja HR:n organisoitumisesta sekä keskusteluani aiheesta niin HR-johtajien kuin kollegojen kanssa, päätin vetää yhteen ajatuksiani. Aihe tuntuu olevan jatkuvasti tapetilla ja mielipiteitä asiassa riittää.

Selkeä ja globaali trendi tällä hetkellä on kilpailu osaajista ja Y-sukupolven suhtautuminen työhön. Tämän lisäksi on huomioitava se, että työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja että teknologiset innovaatiot tulevat työelämään yhä kiivaammalla tahdilla (ajattele elinkaarta esimerkiksi faxi, sähköposti, sosiaalinen media, mobiilikäyttö jne.).

HR nähdään edelleen liiketoiminnan tukifunktiona (jota se on), jolloin sen tärkein tehtävä (tästä näkökulmasta) on edesauttaa mahdollisimman hyvin liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi esimiesten työstä pitää tehdä mahdollisimman vaivatonta ja selkeää, ja että HR:n ohjelmat toteutetaan liiketoimintaa tiiviisti kuunnellen ja niin herkällä korvalla, että tarvittaessa tehdään tarpeelliset hienosäädöt tavoitteisiin ja ohjelmien toteutustapaan.

Joka tapauksessa vaaditaan joustavuutta, tehokkuutta ja ketterää toteutusta. Se, että esimiehen aikaa palaa vähemmän HR-prosessien toteuttamiseen ja enemmän liiketoiminnan tehtävien hoitamiseen vaikuttaa vahvemmin yrityksen tuloksentekokykykyyn. Totta kai on myös tärkeää että HR toteuttaa tehtävänsä tehokkaasti ja tuloksellisesti, tämä ajatus on oltava lähtökohtaisesti HR:n toiminnan ytimessä. Mutta tietääkö HR, koska se toimii liiketoiminnan ytimessä ja onko se tehokas ja tuottava? Monet asiakasorganisaatiot valittavat että esimerkiksi organisaatioon perustettu HR -palvelukeskus toi kyllä säästöjä, mutta samalla HR sulkeutui omaan siilonsa ja etääntyi liiketoiminnan ytimestä. Tai että globaalit HR-prosessit ovat niin jäykkiä, että ne vievät enemmän aikaa ja vaivaa kuin ennen. Kysymys onkin, saadaanko investoinneista kaikki hyöty irti? Mikä on lokaali toimintamalli ja mikä on globaalia?

Tutkimustulokset kertovat myös selvästi, että henkilöstöjohtamisen agenda on maailmalla myös ylimmän johdon agendalla. Ylin johto on herännyt siihen, että osaaminen on kilpailutekijä – nyt ja tulevaisuudessa. Talent management ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat korkealla menestyvien organisaatioiden agendalla. En tiedä onko tilanne ihan sama Suomessa, mutta tiedän joitakin organisaatioita, joiden HR:n vuosikellossa on henkilöstösuunnittelun lisäksi seuraajasuunnittelun läpikäynti johtoryhmässä.

Järjestelmät ovat usein mainittuna sekä haasteena että mahdollistajina. Usein ollaan kiinni sellaisissa järjestelmäratkaisuissa, jotka estävät asioiden kehittämisen tai nopeat muutokset. Monissa organisaatioissa on käytössä vanhaa teknologiaa, jota on räätälöity omaan tarpeeseen ja kiinnitetty niin moneen muuhun järjestelmään, että yhden järjestelmän poistamisen seurauksia ei kukaan uskalla miettiä – ja niin jäävät parhaat hyödyt nykyteknologian ratkaisuista hyödyntämättä.

Teknologia on kuitenkin mahdollistaja, jota on hyödynnettävä maksimaalisesti. Samoin kuin on vapautettava HR:n aikaa liiketoiminnan, esimiesten ja johdon tukemiseen, on myös helpotettava esimiesten ja työntekijöiden arkea. Tehokkuus ja laatu tulevat tekemällä oikeita asioita oikein ja kyseenalaistamalla asiat säännöllisesti peilaamalla toimintaa oikeisiin tarpeisiin. Ei tehdä mitään turhaan, eihän? Keskitytään arvon tuottamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Millä toimenpiteillä voidaan edistää HR:n tehokkuutta ja laatua?

  • HR-prosessien standardointi ja automatisointi
  • Itsepalvelutoimintojen kehittäminen ja tarjoaminen kaikille
  • Liiketoimintaymmärryksen kasvattaminen HR:ssä ja dialogi johdon kanssa
  • Jatkuvan parantamisen menetelmien käyttöönotto (Operational excellence)
  • HR-mittariston kehittäminen ja mittariston seuranta tinkimättömästi
  • Suorituksen johtamisen työvälineet käyttöön koko organisaatiossa
  • Talent management ja työnantajamielikuvan toimenpiteet

Näissäkin asioissa Virvo voi auttaa juuri sinun organisaatiotasi parempaan iskukykyyn.

 

Slöör Christian
Christian on kokenut johdon konsultti ja kehittäjä, joka on toiminut projektipäällikkönä/asiantuntijana erilaisissa HR-kehityshankkeissa. Hänen vahvuusalueitaan ovat mm. Lean Six Sigma, palvelukeskukset, HR–tietojärjestelmien valinta/kehittäminen, prosessien kehittäminen, Talent Management ja muutoshallinta. Christianilla on laajaa kokemusta henkilöstöhallinnon kehityshankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa sekä kansainvälisessä ympäristössä.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.