HRIT-projekti­­päällikkönä asiakkaalla

HR | 05.06.2017

Kirjoittaja Laura Vesala

HR-osaajamme Marianne Haippo toimii asiakkaallamme HRIT-projektipäällikkönä. Marianne on tehnyt monipuolisen uran HR:n parissa: hän on projektipäällikkönä luotsannut mm. rekrytointiin ja resursointiin liittyviä hankkeita sekä järjestelmäkäyttöönottoja. Azets Peoplen (silloisen Virvon) riveihin Marianne liittyi, koska halusi löytää uusia näkökulmia ja tutustua työssään erilaisiin yrityksiin. Marianne aloitti syksyllä 2015 ensimmäisessä toimeksiantoprojektissaan Azets Peoplen asiakkaalla.

Mielenkiintoinen HRIT-projekti

Nykyisessä toimeksiannossaan YLEllä Marianne viimeistelee puolentoista vuoden urakkaa palkkahallinnon ulkoistamisen ja järjestelmäuudistusten parissa. Työt alkoivat tutustumalla kilpailutuksen dokumentaatioon ja vaatimusmäärittelyyn valitun kumppanin osalta, sopimusneuvotteluiden organisoinnilla ja sopivan tiimin kasaamisella. Marianne toimi hankkeen kumppanien projektipäälliköiden vastinparina sekä veti oman organisaationsa kymmenhenkistä projektitiimiä. Kaikki käyttöönottoon ja jatkuvan palvelun käynnistämiseen liittyvät asiat olivat Mariannen työpöydällä. ”Alkuvaiheen suunnittelun jälkeen kiireisin kausi meni pitkälti erilaisissa määrittelytyöpajoissa ja toinen hektinen vaihe oli testaus.” Lisäksi Marianne kertoo työnsä sisältäneen paljon viestintää ja erilaisten kompromissien etsimistä eri osa-alueiden järkevimmäksi toteutustavaksi.

Marianne kertoo, että kokonaisuutena käyttöönottoprojekti on mennyt hyvin ja pysynyt aikataulussaan, mutta näin suuressa hankkeessa eteen tulee aina erilaisia haasteita: ”Kahden logiikaltaan erilaisen järjestelmän liittymärajapinta on ollut todella haastava rakentaa ja aiheuttanut eniten päänvaivaa. Tämä oli kaikkien toimijoiden kannalta tärkeä vaihe saattaa valmiiksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nyt liittymät toimivat hyvin.”

Vaativa ulkoistusprojekti onnistui hyvin

YLEn HR-palveluista vastaava päällikkö Sami Toiviainen on tyytyväinen Mariannen toimintaan: ”YLEn palkkahallinto ja siihen liittyvät järjestelmät ovat keskimääräistä monimutkaisempi kokonaisuus. Ulkoistamisprojekti oli vaativa ja vain hyvin harvalla meistä projektissa mukana olleista yleläisistä oli aikaisempaa kokemusta vastaavan koko luokan hankkeesta. Ilman Mariannen kaltaista osaavaa ja kokenutta projektipäällikköä emme olisi onnistuneet näin hyvin. Marianne pääsi nopeasti sisään YLEn asioihin ja verkostoihin.”

Onnistumiseen projektipäällikön tehtävässä Mariannella on kirkas visio: ”Selkeä suunnitelma ja aikataulu pitää olla kunnossa: mitä pitää tehdä, milloin se tehdään ja kuka tekee mitäkin. Lisäksi, mitä paremmin määrittelyvaiheessa on asiat käyty läpi ja ymmärretty puolin ja toisin, sitä paremmin päästään toivottuun lopputulokseen.” Myös resursointi on Mariannen mielestä olennaisen tärkeää: ”Projektipäällikkö ei voi työtä tehdä yksin, vaan yrityksellä pitää olla riittävä resursointi mietittynä hankkeen läpivientiin. Sisältöön liittyvät määrittelyt ja päätökset täytyy tehdä yrityksen toimesta.”

Hyvän projektipäällikön ominaisuudet

Hyvältä projektipäälliköltä Marianne peräänkuuluttaa rohkeutta ja kykyä verkottua organisaatiossa: ”Pitää hahmottaa, minkälaisten ihmisten kanssa on hyvä verkottua. Lähtökohtana hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat oleellisia, ja niitä saa matkan varrella hioa kaiken aikaa.”

Marianne kokee oppineensa toimeksiannon aikana valtavasti: ”Aloittaminen sopimusneuvotteluista antoi hyvän pohjan projektin rakentamiselle. Oma substanssiosaaminenkin vahvistui matkan varrella. Lisäksi opin, kuinka tärkeää on osata rakentaa yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.”

Toimeksianto jatkuu

Toimeksianto jatkuu vielä jonkin aikaa palkkapalveluun liittyvien asioiden koordinoinnilla YLEn suunnittelujärjestelmään. Työssään ongelmanratkaisusta ja haasteista nauttivalle Mariannelle on tiedossa kevääksi uusia mielenkiintoisia projekteja Azets Peoplen asiakkaiden HRIT:n ja käyttöönottoprojektien parissa.

Kirjoittajasta Laura Vesala