Henkilöstö­päällikköä tai HR-toimintoa ei voi ulkoistaa? Vai voiko?

HR | 17.03.2015

Kirjoittaja Azets Finland

Aamiaistilaisuudessamme tiistaina 17.3.2015 halusimme herättää keskustelua siitä voiko HR-toiminnot ulkoistaa – ja erinomaisen aktiivisen keskustelun saimmekin kun HR-ammattilaiset ja johtajat kokoontuivat toimistollemme aiheen pariin.

Mikä HR:n tulevaisuus on?

Avasimme aamun keskustelemalla osallistujien taustoista ja perehtymällä ajankohtaisiin tutkimuksiin HR-trendeistä. Ulkoistuspalveluista vastaava partnerimme Maritta Marjomaa-Mäkinen kertoi tutkimusten pohjalta tulevaisuuden visiosta, jossa HR:ää pidettäisiin osaamisen ja johtamisen kehittäjänä koko liiketoiminnan halki. Tämä visio on Marittan mukaan mahdollinen, mutta vaatii HR:n voimakasta uudelleenmuokkaamista. HR:n täytyisi määritellä uudelleen roolinsa palvelun tuottajasta osaamisen mahdollistajaksi ja rakentajaksi ja siirtyä yleisasiantuntijuudesta liikkeenjohdon konsultoinnin suuntaan.

Vision mahdollistamiseksi HR-organisaatiosta täytyy rakentaa ratkaisujen tuottaja – taho, jonka toimii osaamisen ja johtamisen magneettina. HR-toimintoihin täytyisi myös investoida sillä tasolla kuin koko liiketoiminnan menestys olisi HR:stä täysin riippuvainen. HR on muutostilassa, jossa optimoidaan resursseja ja haetaan joustavuutta sekä parempaa tukea liiketoiminnalle. Tavoitteena on saada siirrettyä resursseja operatiivisten HR-toimintojen pyörittämisestä mm. HRD-toimintoihin, muutosjohtamiseen ja strategiseen HR-kumppanuuteen. Tässä ulkoistus tulee erittäin ajankohtaiseksi – osaava kumppani ottaa sovitussa laajuudessa vastuun HR-toiminnosta ja tuottaa sen asiakkaalle palveluna, jolloin organisaation itsensä resursseja vapautuu HR-toimintojen strategiseen kehittämiseen.

Mistä HR-ulkoistuksessa on kyse?

Ulkoistuksen merkittävin arvo syntyy siitä, että kumppani ottaa vastuun koko prosessista ja vastaa sen kehittämisestä ja tuloksista asiakasyrityksen strategian mukaisesti. HR-ulkoistuksessa voidaan kuitenkin ulkoistaa myös vain osa prosessista tai tietyt henkilöresurssit.

Maritta esitteli The Society for Human Resource Managementin vuoden takaisia HR-ulkoistustutkimuksen tuloksia, joissa top 5 syinä ulkoistamiselle annetaan mm. säästöt ja operatiivisten kustannusten alentaminen, paremman HR-asiantuntemuksen hankkiminen ja HR-toiminnon tehostaminen ja virtaviivaistaminen. Samansuuntaisia tuloksia olemme saaneet myös viime vuonna HR-ulkoistuksista teettämässämme opinnäytetyössä, jossa kartoitimme suomalaisten pk-yritysten ulkoistamisen tilaa.

Mitä ulkoistaessa on huomioitava?

HR-ulkoistus sopii kaiken kokoisille organisaatioille, se voi olla erinomainen muutosajuri, helpotus resurssivajeeseen sekä keino tekemisen keskittämiseen ja selkeyttämiseen. Ulkoistusta suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että oikean kumppanin löytäminen on kriittinen tekijä. Kumppanin on ymmärrettävä yrityksen toiminnan erityispiirteet ja olla yrityskulttuuriltaan yhteensopiva. Marittan mukaan ulkoistaminen on tehtävä kaukokatseisesti ja viisaasti tarkkaan tarpeet miettien. Mieti mitä tarvitset – älä osta enempää hän kiteytti. Ulkoistukseen tulee lähteä yrityksen strategisista tarpeista ja sitä kautta kohdentaa osa-alueet, joihin HR-palveluntuottajan tulisi vastata. Ulkoistusta suunnitellessa toiminnan ytimessä ovat seikkaperäisen palvelukuvauksen laatiminen toimijoiden kesken, sekä laadun seurannan ja mittaroinnin määrittely, joiden avulla toimivan yhteistyön perusta luodaan.

Kiitokset osallistujille aktiivisesta keskustelusta! 

 

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.