Ennakkoperintä­­rekisterin tarkistuspäivät muuttuvat

Taloushallinto | 12.12.2017

Kirjoittaja Heidi Majamäki

Nykyiset Verohallinnon suorittamat ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivät 28.2. ja 31.8., poistuvat 1.3.2018 ja ne korvataan entistä tiheämmällä tarkistussyklillä. Uudistus lisää rekisteritietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta, mikä taas torjuu harmaata taloutta ja kilpailun vääristymistä. Työn teettäjällä/palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin. Tärkeää olisi, että maksaja tarkistaisi rekisterimerkinnän aina maksuhetkellä. Tieto ennakkoperintärekisteröinnistä on julkinen ja sen voi tarkistaa mm. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelusta (www.ytj.fi) yrityksen nimellä tai y-tunnuksella.

Miksi hakeutua ennakkoperintärekisteriin?

Kun yrittäjä perustaa yrityksen, on yksi hänen ensimmäisistä tehtävistään määrittää mihin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin hän hakeutuu; niitä ovat mm. työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisteri. Kyseisiin rekistereihin ei ole kuitenkaan pakko hakeutua, esimerkiksi jos ei aio toimia työnantajana.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä henkilö, yritys tai yhteisö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa, ja josta saatu tulo ei ole palkkaa. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen viestii siitä, että yritys hoitaa ja maksaa veronsa asianmukaisesti ja ajallaan. Jos yritys, joka laskuttaa työ- tai käyttökorvausta, ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, joutuu palvelun ostaja tekemään ennakonpidätyksen myyjän puolesta.

Jos yritys tarjoaa kotitalouspalveluita kuluttajille, on ennakkoperintärekisteröinti edellytys sille, että yksityishenkilölle voidaan myöntää kotitalousvähennys. Tai jos työn tilaajana on toinen yritys, velvoittaa Tilaajavastuulaki, että rekisteröinti on kunnossa. Näin ollen, vaikka ennakkoperintärekisteriin kuuluminen onkin vapaaehtoista, on se käytännössä tehty lähes kaikille yrityksille pakolliseksi.

Palvelun ostajan vastuu

Mikäli yritystä, joka laskuttaa työ- tai käyttökorvauksia, ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, tulee palvelun ostajan toimittaa ennakonpidätys veloitetusta kauppahinnasta. (Huomioitavaa on, että ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa.) Yhteisöiltä, yhteisetuuksilta sekä yhtymiltä ennakonpidätys toimitetaan 13 %:n suuruisena ja luonnolliselta henkilöltä verokortin perusteella. Jos maksettu suoritus on palkkaa tai urheilijan palkkiota, on ennakonpidätys aina suoritettava verokortin mukaan. Mikäli laskuttavaa yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin ja laskutetusta korvauksesta ei ole tehty ennakonpidätystä, on suorituksen maksaja myös vastuussa mahdollisista seuraamuksista.

Rekisteröinnin voimassaolo ja rekisteristä poistaminen

Ennakkoperintärekisteröinnin edellytyksiä arvioidaan aika ajoin, myös muulloin kuin yleisinä tarkistuspäivinä. Rekisteriin merkitty toimija voi joko oma-aloitteisesti hakeutua pois rekisteristä tai rekisteröinti voidaan kumota Verohallituksen aloitteesta. Jälkimmäinen voi tulla kyseeseen, mikäli yrittäjä on mm. laiminlyönyt velvoitteitaan, tulonhankkimistoimintaa ei enää ole tai yrityksellä on huomattavaa verovelkaa.

Ennakkoperintärekisterin uudet tarkistuspäivät

Nykyiseltään tarkistus on suoritettu vähintään kaksi kertaa vuodessa, 28.2. sekä 31.8., mutta maaliskuun 2018 jälkeen nämä päivät jäävät historiaan. Uudet, lähes ajantasaiset, tarkistuspäivät tulevat olemaan 1.3., 1.6., 1.9. sekä 1.12, ja näitä tullaan noudattamaan syyskuun 2018 tarkistuksesta alkaen. Ajantasaisten rekisteritietojen avulla pyritään vähentämään harmaata taloutta sekä edistämään laillisesti toimivien yritysten kilpailuasemaa. Tiheämpi tarkistusväli tukee myös Tilaajavastuulain vaatimusta siitä, että työn suorittajasta tilatut selvitysdokumentit eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja.

Mikäli haluat lisätietoja yrityksen ennakkoperintärekisteröinnistä, voit aina ottaa yhteyttä Azetsin asiantuntijoihin tilitoimistoissa ympäri Suomen.

Kirjoittajasta Heidi Majamäki