Tehokkuutta energia-alan taloushallintoon

Taloushallinto | 27.08.2018

Kirjoittaja Katri Leppänen

Presidentti Relanderin vihkiessä vuonna 1929 käyttöön Suomen ensimmäisen vesivoimalaitoksen uskottiin, että maassamme ei enempää sähköä tulla tarvitsemaan kuin mitä Imatran voimalaitos sitä pystyy tuottamaan. Onneksemme emme kuitenkaan uskoneet tuota vaan, tänä päivänä energia-alalla toimii useita yrityksiä, joiden toiminnan kautta pyritään takaamaan niin yritysten kuin yksityistalouksien energian tarve. Energian toimiala muodostuu energian siirrosta, myynnistä, energiaverkoista, tietoliikenteestä sekä vesi- ja jätevesitoiminnasta. Energia-ala on siitä mielenkiintoinen, että se koskettaa meitä jokaista jollakin tavalla.

Raportointivelvoitteet kehityksen taustalla

Taloushallinnon kannalta katsottuna energia-alan erityispiirteitä ovat vahva sääntely ja raportointivelvollisuus. Energia-alan yhtiöillä on moninainen sidosryhmäverkosto, jolle se joutuu raportoimaan omasta toiminnastaan. Yleisesti alalla toimiminen edellyttää näiltä yrityksiltä isoja investointeja, mutta mahdollistaa kuitenkin vakaan tuoton omistajilleen. Energia-alan kilpailutilanne ja useille eri tahoille nopea ajantasainen ja yhtäaikainen raportoinnin tarve velvoittaa alan yrityksiä tehostamaan raportointia ja taloushallintoa. Talouden ennustettavuus ja strategian seuranta ovat johdolle tärkeä näkökulma.

Alan yrityksillä on myös laajat sisäisen seurannan tarpeet. Seurantaa tarvitaan niin alue-, toimipiste-, liiketoiminta-, palvelu- kuin projektiseurannan perspektiivistä. Alan yritysten tehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, että eri toiminnoista muodostuvaa tietoa pystytään hallitsemaan ja hyödyntämään niin, ettei samaa tietoa tarvitse tallentaa useaan kertaan.  Tiedon on oltava reaaliaikaista, ja kokonaisvaltainen näkymä auttaakin johtoa hallinnoimaan ja seuraamaan projektien etenemistä ja siten tehostamaan resurssien käyttöä. Tiedon hallintaa voidaan tehostaa erityisesti järjestelmäautomaation ja robotiikan keinoin. Energia-alan yrityksissä kannattaakin kehittää prosesseja niin, että ne ovat mahdollisimman virtaviivaisia, tehokkaita, tarkkoja ja kontrolloitavia.

Toimialan tunteva kumppani

Näihin haasteisiin vastaamiseksi ja tehostamisen edelläkävijyyden varmistamiseksi Azets on luonut eriytetyn toimialaratkaisun palvelemaan nimenomaan energia-alan yrityksiä talous- ja henkilöstöhallinnon business kumppanina. Tuemme ja tehostamme energia-alalla toimivien yritysten prosesseja ja automatisoitumista, jolloin yrityksen omia resursseja vapautuu liiketoiminnan kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Taloushallinnon asiantuntijatiimimme takaa, että saat asiantuntevaa, luotettavaa, ja ajantasaista palvelua. Tiimin tavoitteena on edistää toimialan taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöä prosessien tehostamiseksi. Tätä kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä energia-alan asiakkaiden kanssa. Näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä laadukkaammin ja tehokkaammin nyt ja tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko? Lue lisää energia-alan taloushallinnon toimialaratkaisustamme.

 

Kirjoittajasta Katri Leppänen

Senior Accountant, Azets Lapeenranta