Osaamiskartat ja strategia

HR | 31.10.2016

Kirjoittaja Azets Finland

Lue 5 vinkkiä osaamiskarttojen parempaan hyödyntämiseen

Opiskeluaikani työpaikassa yksi tehtävistäni oli talon ensimmäisen henkilökohtaisen tietokoneen eli PC:n käyttöönotto. Veimme kirjaston nimikkeistön pahvikorteilta digitaaliseen muistiin, siis levykkeille. Seurasimme aikaamme palvellaksemme asiakkaitamme ajanmukaisin menetelmin. Myöhemmin aika ajoi kuitenkin talon kankeiden toimintatapojen ohitse. Vanha työpaikkani ei kyennyt uudistumaan riittävästi, eikä sitä enää ole olemassa.

Ihminen tai organisaatio selviää muutoksista parhaiten, mikäli osaa ja oppii uutta. Tästä on kyse osaamisen johtamisessa, joka yhden määritelmän mukaan on ihmisten johtamista organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Samainen määritelmä jatkuu: Jotta osaamista voidaan johtaa, pitää tietää, mitä osaamista organisaatiossa jo on ja minkälaista osaamista tarvitaan asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Tämä onkin jo vaikeampi rasti.

Osaamisen johtamisen käsitteistö ja aihepiiri alkavat olla asiakkaillemme jo tuttua kauraa. Yllättävän usein keskustelukumppani sitten toteaa jossain vaiheessa: aika työlästä tämä tuntuu olevan. Ei ole saatu vietyä käytäntöön. Kartoituksiakin on joskus tehty, mutta jonnekin ne pölyyntyivät. Miten ne saataisiin elämään?

Kokemuksemme mukaan osaamiskartat eläisivät kyllä, mikäli

  • osaamiskartat (tai matriisit) ja uusin strategia jakaisivat saman todellisuuden
  • osaamisvaatimusten lista keskittyisi olennaiseen eikä vaatisi erillistä lukuharjoitusta
  • esimiehet kokisivat valaistumisen ja huomaisivat, miten hauskaa ja hyödyllistä on keskustella osaamisesta sekä sen hyödyntämisestä ja kehittämisestä omien tiimien ja/tai alaisten kanssa
  • tunnistettaisiin kehitystä jarruttavat talon tavat ja luotaisiin yhdessä tilalle uusia, osaamisen kulttuuria vahvistavia rakenteita
  • osaamiskarttoja olisi helppo seurata ja päivittää osana muuta kehitystyötä.

Jokainen näistä elinehdoista on varmistettavissa lopulta aika yksinkertaisin keinoin, mikäli osaaminen nähdään organisaatiossa panostamisen arvoiseksi.

Kysymys elävistä, hyödyllisistä osaamiskartoista tai -matriiseista on toimintaympäristöjen kiihtyvän muutoksen keskellä yhä relevantimpi. Asian kuuluisi olla yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden ykköshuoli. Saammeko auttaa teitä johtamaan osaamista toiminnan tavoitteiden suuntaan, systemaattisesti ja notkeasti?

 

Leena Rautiainen
Leena on kansainvälisissä konsultointihankkeissa kouliintunut johdon valmentaja ja konsultti. Pitkään kokemukseen sisältyy mm. 8 vuotta Accenturen johtavana muutoshallinnan konsulttina sekä 2,5 vuotta IT-projektipäällikön ja muutoshallinnan tehtäviä NokiaSiemens Networksissa. Leenan ominta alaa ovat johdon ja esimiesten valmennukset sekä osaamisen johtaminen, hän on myös sertifioitu coach ja työyhteisösovittelun asiantuntija.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.