Digiaika haastaa yritysten strategiatyön johtamisen

Johtaminen | 26.01.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Ajat muuttuvat ja strategiatyön tulee muuttua sen mukana. Megatrendeistä erityisesti digitaalisuuden mukanaan tuomat, paradigmatasoiset muutokset vaikuttavat yhteiskuntaamme ja sen toimijoihin avaten täysin uusia maailmoja. Mutta miten digiaika otetaan huomioon yritysten strategiatyössä ja sen johtamisessa? Kollegani Virpi Hämäläinen Pregosta on julkaissut yhdessä kahden muun kirjoittajan kanssa uunituoreen kirjan Digiajan strategia (Hämäläinen, Maula ja Suominen. Alma Talent. 2016.) Kirja valottaa digiajan vaikutuksia erityisesti yritysten strategialle ja sen johtamiselle.

Kirjan perusviesti on seuraava: Digiajan johtajat tarvitsevat uudenlaista otetta yrityksen strategiaan ja strategiatyöhön. Toimintaympäristömme ja sen olemassa olevat, totutut ansaintalogiikat pannaan niin vauhdilla uusiksi, ettei perässä meinaa pysyä. Merkittävänä muutostekijänä on digitaalisuus laajasti ymmärrettynä. Kun vanha laitetaan uusiksi, tulee myös uuteen vastaamisen keinot ajatella ja toteuttaa uudella tapaa. Tämä koskee niin yritysten strategiaa, kuin koko strategiatyötä.

Ensimmäinen keskeisistä vaikutuksista digiajan yritysten strategiatyölle ja johtamiselle on, että johtamisessa korostuu vahvasti ihmislähtöinen ajattelu- ja toimintatapa. Mitä uutta tässä on, saatat kysäistä, olemmehan me ennenkin osallistaneet henkilöstömme laajasti strategiaprosessiimme? Vastaus löytyy kokemusten johtamisesta osana strategiatyötä. Yksilöllisillä kokemuksilla on suurempi painoarvo digiajan kulttuurissa, sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeiden tyydyttämisessä. Sinulle johtajana tämä tarkoittaa mm. sitä, että henkilöstökokemuksen johtamisesta tulee merkittävä osa strategiatyötäsi. Miten sinä saat osaltasi jokaisesta työntekijästä yrityksesi brändilähettilään? Entä kuinka tarkkaan mietityt asiakaskohtaamiset yrityksesi digitaalisten palvelujen osalta komppaavat perinteisten asiakaskohtaamisten kanssa? Tämä työ kannattaakin ottaa vakavasti, sillä eräs keskeisin henkilöstökokemukseen vaikuttavista tekijöistä on nimenomaan henkilöstön kokemus yrityksen johtamiskulttuurista.

Suurta oivallusta digiajan johtajilta vaaditaan myös ymmärtämään se, että digitaalisuuden ytimessä on itseasiassa ostava asiakas, kuluttaja tai organisaatio, jonka osto- ja kuluttajakäyttäytymisen digimurros laittaa joko kokonaan tai osittain uusiksi. Digiajan strategian ja sen johtamisen näkökulmasta asiakaskeskeisyys onkin kaiken A ja O. Jos et ole aidosti hermottunut asiakkaisiisi ja siihen, miten heidän toimintansa pelisäännöt, arvostukset ja tarpeet muuttuvat (huom. laajemmin kuin mitä asiakastyytyväisyyskyselysi kertoo), strategia ei todennäköisesti vastaa ajan vaatimuksia. Asiakaslähtöisyys tulee ulottaa paljon pidemmälle kuin mitä perinteisesti on ajateltu. Käytännössä yrityksen kaikkea tekemistä tulee arvioida ensisijaisesti tästä näkökulmasta, jos meinataan olla tosissaan. Kuten kirjassa mainitaan, todella asiakaslähtöisten yritysten tulee olla valmiita uhraamaan kannattavakin liiketoimintansa, mikäli asiakaslähtöisyyden ympärille rakennettu strategia näin vaatii. Tässä johtaminen vasta laitetaankin todelliseen puntariin!

Digiajan strategiaa ei pystytä enää luomaan kulmahuoneista käsin aina viiden vuoden jaksoiksi kerrallaan. Tarvitaan sitä kuuluisaa ketteryyttä, oivaltavaa kokeilemisen kulttuuria, jossa rohkeasti uskalletaan panna olemassa olevat normit, toimintatavat ja säännöt uusiksi. Nopeasti eetteristä ulos ja katsomaan, mikä näyttäisi resonoivan markkinan tarpeiden kanssa. Tämä tuotekehityksestä tuttu ajattelu- ja toimintatapa tulee saattaa ohjaamaan myös strategiatyötä. Kun strateginen ajattelu kuuluu kaikille ja strategiatyön toimintamallin keskiöön livahtaa strategian luomisen sijasta strategiasprintit, vaaditaan uutta tapaa johtaa. Tässä kohtaa parrasvaloihin astelee johtamisen kulttuuri, jossa arvostetaan organisaation uskallusta ajatella ääneen kummallisia sekä viedä ideoita käytäntöön ilman kankeaa päätöksentekomekanismia.

Aiemmin olen tottunut ajattelemaan, että organisaation kulttuuri mahdollistaa strategian toteutumisen, tai sitten se torppaa sen. Kirjan luettuani muokkaan ajatusmalliani hieman uusiksi: kulttuuri mahdollistaa digiajan strategian muodostamisen ja johtamisen. Tämä on mielestäni tärkeämpi johdon huolenaihe kuin pitkät kulttuurinmuutosprosessit vastaamaan jotain, joka muuttuu kuitenkin taas kohta. Strategian johtamisen näkökulmasta digiaika ei vähennä johdon esimerkin ja uusille vaikutuksille avointa, toimintaympäristöönsä uteliaasti suhtautuvan kulttuurin merkitystä. Tässä kohtaa strategin tai johtajan henkilökohtaiset asenteet ja arvostukset ulkomaailmasta tulevaa informaatiota ja viisautta kohtaan vasta mitataankin. On vaikeaa olla täysin auki uudelle ja tuntemattomalle, vaikka haluaisikin. Jokainen meistä on oman kulttuurinsa, kokemuksensa, koulutuksensa ja sosiaalisen viitekehyksensä muovaama. Pinnistelläksesi uuden äärelle, hankkiudu tekemisiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka edustavat täysin jotain muuta, kuin mihin olet tottunut. Pistä viimein pystyyn se yrityksesi advisory board, johon kuuluu henkilöstöä ja asiakkaita, opiskelijoita ja kaiken maailman muita tyyppejä kuin oman johtoryhmäsi jäsenet.

Mihin johtamistaitoihin digiajan strategia johtaminen sitten kiteytyy? Kirjoittajien mukaan se kiteytyy elinikäiseen kykyyn oppia, kykyyn luoda poikkifunktionaalista yhteistyötä sekä aloittaa ja saattaa loppuun asiakaslähtöisiä projekteja. Toteuttaakseen tätä mantraa, johtajan tulee olla taidokas sosiaalisilta kyvyiltään, notkea omalta ajattelultaan sekä oivalluksia ryhmässään avittava voima. Hän uskaltautuu myös itse haastettavaksi ja ymmärtää, että henkilöstökokemukseen panostaminen tipahtaa yrityksen omaan pussiin kasvavana itseohjautuvuutena, vastuunottamisena ja aitona innostuksena kehittää asiakaskokemusta.

Jouni Eronen

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.