BI-työkalu päätöksenteon apuna

Taloushallinto | 03.01.2019

Kirjoittaja Sini Hartikainen

Tilinpäätösanalyysi, tunnusluvut, talouden analysointi… Miten talouden tuottamaa tietoa voisi hyödyntää parhaiten päätöksenteon tukena? Vastaus kysymykseen on helppo: BI-työkaluilla.

Kuukausittaiset tuloslaskelma ja tase antavat tietoa yrityksen tilanteesta, mutta kuukausi tai pari sitten tapahtuneet asiat ovat mennyttä aikaa ja katse on jo tiukasti kohti tulevaa. Yrityksen johtamista ajatellen siellä tulevaisuudessa on päämääriä, joita kohti mennään. Useimmiten kyseisen päämäärän voi pukea numeroiksi: haluamme kasvaa, haluamme olla vakavarainen yhtiö, haluamme tehostaa pääoman kiertoa. Kaikkien näiden tavoitteiden toteutumista on mahdollista tarkkailla tunnuslukujen avulla. Tunnusluvuista nähdään esimerkiksi, onko yritys kasvanut tavoitteiden mukaisesti, paljonko omavaraisuusaste on, mikä on myyntisaamisten, ostovelkojen ja varaston kiertonopeus, paljonko yhtiöön sijoitettu pääoma on tuottanut. Toisaalta talouden toteumaluvut herättävät uusia kysymyksiä. Mistä johtuu, että yhtiöllämme meni juuri näin, miten voimme vaikuttaa siihen? Mitkä asiakkuudet ja tuotteet tuottavat parhaiten? Pitäisikö kulurakennetta tutkia tarkemmin?

Monipuolinen BI-työkalu Azets Analytics

Tunnuslukujen ja muun BI-tiedon laadinnan ja seurannan ei tarvitse olla vaikeaa tai työlästä. Azetsin ohjelmistovalikoimaan kuuluu reaaliaikaiseen, kirjanpitojärjestelmän tuottamaan tietoon yhdistetty BI-työkalu Azets Analytics, jonka avulla asiakkaidemme liiketoimintadataa on vaivatonta seurata vaikka päivittäin. Business Intelligence tarkoittaa hajallaan olevan liiketoimintatiedon kokoamista hyödynnettävään muotoon. Analyticsissa on yrityspäättäjälle käytössä hyödyllistä tietoa osioittain niin numeerisessa muodossa kuin graafisestikin esitettynä dashboardeissa:

Myyntianalyysi

  • Tietoa myynnin jakautumisesta esimerkiksi top-tuotteet, top-asiakkuudet, myynti tuoteryhmittäin, ostetuimmat tuotteet asiakkaittain

Myyntitrendi

  • Tietoa kuvaajan muodossa myynnistä tuotteittain tai tuoteryhmittäin

Kuluanalyysi

  • Tietoa kulurakenteesta, porautumismahdollisuus tilitasolle saakka

Tunnusluvut

  • Laaja valikoima valmiita tunnuslukuja tarkasteltavissa päivittäin

Asiakasprofilointi

  • Tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä (ostetuimmat tuotteet, maksukäyttäytyminen, hyödyllistä tietoa esimerkiksi kohdennetussa mainonnassa)

Kannattavuuden herkkyyssimulaatio

  • Simulointi joko myynti- tai käyttökatteella liikevaihdon muutostarve pääkuluryhmien muutosten perusteella. Käytössä on rajoittamaton määrä simulaatioita eri skenaarioille.

Analyticsin tuottama BI-data on käytettävissä halutulta aikaväliltä vertailutietoineen ja tietojen tulkinnassa tukena on tarvittaessa taloushallinnon asiantuntija. Kun saadaan reaaliaikaista dataa käyttöön vaivattomasti, voidaan keskittyä siihen, miten sitä päätöksenteossa hyödynnetään.

Kiinnostuitko? Me Azetsilla olemme päätöksenteon tukena yrityksenne kasvussa. Otathan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää. Voit myös varata Azets Analytics dashboard –ohjelmistoesittelyn helposti suoraan kotisivuiltamme. Saatat olla kiinnostunut myös kirjoituksesta ”Analytiikkaa eikä arvailua”.

Kirjoittajasta Sini Hartikainen

Business Advisor, Azets. Sinillä on monipuolista kokemusta taloushallinnon tehtävistä ja erityyppisistä asiakasyrityksistä. Sinin päätoimipaikka on Imatralla.