Arvonlisä­veron yhteenveto­ilmoitus: muista ilmoittaa EU-myynti

Taloushallinto | 21.09.2017

Kirjoittaja Katriina Poraharju

Tunnen tapauksen, jossa osa aloittelevan yrittäjän tulonmuodostuksesta tuli www-sivuilla näytettävistä Googlen mainoksista. Kyseessä oli palvelumyynti EU-maahan, tässä tapauksessa Irlantiin, jossa Google pitää Euroopan päämajaansa. Tämä myynti olisi pitänyt ilmoittaa kuukausittain verohallinnolle, mutta koska yrittäjä ei asiasta tiennyt, ei ilmoituksiakaan lähtenyt. Juuri tämä tapaus ratkesi onnellisesti ja tällä hetkellä ilmoitukset lähtevät säntillisesti kuukausittain. Moni yrittäjä ei välttämättä edes tiedä häneen kohdistuvista erilaisista ilmoitusvelvollisuuksista saati niiden laiminlyönnistä seuraavista sanktioista.

EU-myynti ilmoitetaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella

Usein yrittäjät ajattelevat, että EU–myynnin ilmoittamiseen riittää arvonlisäveroilmoitus. Myynti EU-maihin on ilmoitettava verottajalle myös omalla arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksellaan. EU–myynneistä on annettava erillinen yhteenvetoilmoitus kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivänä. Myös pidennettyä neljännesvuoden tai vuoden verokautta soveltavat yritykset antavat yhteenvetoilmoituksen kuukausittain. Yhteenvetoilmoituksen antaminen on keskeistä EU-tavara- ja palvelukaupan valvonnan toimivuuden kannalta.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus tehdään sähköisesti

Yhteenvetoilmoitus annetaan sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. Ilmoituksen antaminen sähköisesti on pakollista. Paperilomakkeella ilmoituksen voi tehdä vain erityisestä syystä. Yhteenvetoilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin. Yhteenvetoilmoituksen voi antaa joko OmaVerossa, tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai verkkolomakkeella Tyvi-palvelussa.

Yhteenvetoilmoittaminen koskee

  1. myyjän yhteisömyyntejä, muistaen myös se, että yhteisömyyntiä on myös tavaran siirto
  2. kolmikantakaupan toista myyjää
  3. myyjää sellaisista palvelumyynneistä, joista ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa.

Palvelun ostaja suorittaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU-maassa, johon palvelu luovutetaan. Jos palvelun myynti on verotusvaltiossa vapautettu verosta, myyntiä ei ilmoiteta.

Näin täytät arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen

Yhteenvetoilmoitus täytetään ja korjataan asiakaskohtaisesti. Yhteenvetoilmoituksen tärkeitä pakollisia tietoja ovat ilmoittajan y-tunnus, ilmoitusta koskeva kuukausi ja vuosi sekä ostajan arvonlisäverotunnisteen maatunnus.

Kaikki samalle ostajalle tehdyt eri kauppatapojen myynnit annetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisella erittelyrivillä. Ostajan alv-tunniste annetaan vain kerran, ja kaikki kolme tietoa (tavaramyynnit, palvelumyynnit ja kolmikantakauppa) merkitään samalle erittelyriville.

Asiakaskohtainen erittelyrivi vastaa siten yhtä asiakaskohtaista yhteenvetoilmoitusta. Korjattaessa aiemmin ilmoitettuja tietoja annetaan korvaava erittely sille ostajalle, jonka tietoja korjataan. Oikein ilmoitettuja ostajakohtaisia erittelyrivejä ei tarvitse antaa uudestaan.

Ilmoita tarkasti, vältä laiminlyöntimaksu

Entä, jos arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus unohtui, annettiin myöhässä tai virheellisenä? Jos verovelvollinen ilman pätevää syytä on laiminlyönyt yhteenvetoilmoituksen antamisen tai antanut sen vaillinaisena tai virheellisenä, Verohallinto voi määrätä verovelvollisen maksettavaksi laiminlyöntimaksua. Maksun suuruus on 100-200 euroa.

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttaa seuraavat virheet:

  1. yhteenvetoilmoitusta ei ole annettu
  2. yhteenvetoilmoituksessa on tunnusvirheitä
  3. yhteenvetoilmoituksen ja kausiveroilmoituksen tiedot ovat ristiriitaiset
  4. yhteenvetoilmoitus annetaan myöhässä
  5. yhteenvetoilmoitus on annettu paperilla ilman lupaa
  6. yhteenvetoilmoituksessa useampia virhetyyppejä, jolloin laiminlyöntimaksua tulisi samalta kuukaudelta määrättäväksi usealla eri perusteella

Jos tarvitset apua arvonlisävero- tai EU-myyntiasioissa, olethan yhteydessä tilitoimistojemme asiantuntijoihin – autamme mielellämme.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Katriina Poraharju