Älykästä työajanseurantaa

Blog | Teknologia | 15.06.2021

Kirjoittaja Maija Rabina

Työn imu voi johtaa uupumiseen

Valtaosa suomalaisista korkeakoulutetuista työskentelee asiantuntijatehtävissä. Ekonomiliiton mukaan yli kahdeksankymmentä prosenttia ekonomeista työskentelee seurattavan työajan piirissä, mutta vain noin puolen työaikaa seurataan.

Asiantuntijatyön hyviä puolia ovat työn itsenäisyys sekä vapaus yhteensovittaa työ muuhun elämään. Motivoitunut asiantuntija sitoutuu projektiin ja tuloksiin, ei kaavamaiseen työajan seurantaan ja tuntien kirjaamiseen. Mutta itsensä johtaminen ja käytetyn työajan omaehtoinen hallinta on yksi kriittisistä tekijöistä asiantuntijan työhyvinvoinnissa.

Yksittäisten työpäivien venyminen ei aiheuta välitöntä riskiä, mutta säännöllisesti vapaa-ajalle läikkyvät työt alkavat murentamaan paitsi terveyttä myös työn laatua. Esihenkilöillä on harvoin aikaa seurata aktiivisesti ja systemaattisesti tiimiläistensä työtunteja, jolloin liian pitkiin työrupeamiin tartutaan vasta kun työntekijä uupuu.

Yhdistämällä robotiikkaa ja koneoppimista työajanseurantaan päästään nopeasti kiinni ennakointiin ja vertailuun aikaisempiin työsuorituksiin. Työajan seurantaa voi esimiehen lisäksi tehdä myös asiantuntija itse, tarkastella esimerkiksi kertyneitä liukumia tai projektille tehtyjä laskutettavia tunteja suhteessa budjettiin.

Poissaoloille voidaan antaa organisaation tilanteen ja käytänteiden mukaisesti erilaisia koodeja. Älykäs järjestelmä osaa hälyttää, jos työajanseuranta antaa viitteitä mielenterveyden häiriöiden ja stressitilojen perusteella määrättävistä sairaslomista. 

Asiantuntija kaipaa älykästä työajanseurantaa

Suuri osa toimihenkilöistä ja asiantuntijoista siirtyi ryminällä etätöihin keväällä 2020, myös niissä organisaatioissa joissa asiaa ei oltu lainkaan suunniteltu. Etätyö kuuluu lähtökohtaisesti työaikalain piiriin, joten työnantajalla on velvollisuus valvoa työtapojen turvallisuutta ja terveellisyyttä myös yrityksen toimipaikan ulkopuolella.

Perinteinen lakisääteinen työajanseuranta on yksi lähestymistapa, mutta osa asiantuntijoista voi kokea kellokortit ahdistaviksi ja kaavamaisen exceleiden täyttämisen turhauttavaksi. Henkilöstön työ- ja vapaa-ajan balanssin eli kokonaistyöajan seurantaan niin yksilö- kuin tiimitasolla tarvitaan joustavampia työkaluja.

Quinyx Light on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen mobiilisovellus työajan kirjauksiin, jonka Azets on standardoinut asiantuntijaorganisaatioille helposti käyttöön otettavaksi ratkaisuksi. Esihenkilö pystyy seuraamaan koko tiiminsä työajankäyttöä joko mobiilisti, työpöytänäkymässä tai haluamillaan raporteilla. Organisaation käyttämän työehtosopimuksen palkkaa ja työaikaa sekä liukumarajoja koskevat säännökset määritellään suoraan Quinyx Light -sovellukseen.

Sovelluksen käyttöönotto onnistuu muutamassa työpäivässä. Azetsin nimetty Quinyx-konsultti johtaa projektia alusta loppuun ja varmistaa, että toteutus on asiakkaalle paras mahdollinen. Kun järjestelmä on käytössä, usein huomataan mihin kaikkeen muuhunkin sitä voi käyttää. Silloin voimme rakentaa kustomoituja integraatioratkaisuja.

Quinyx Light

  • on kevyt, paperiton ja työaikalain mukainen työajanseurannan ja -raportoinnin ratkaisu.
  • on suunniteltu erityisesti asiantuntijan työajanseurantaan: kaikki keskeisimmät toiminnot kuten työajan leimauksen ja kohdistuksen projekteille, poissaolojen lähetyksen, liukumasaldon seurannan ja lomapyynnöt voi tehdä mobiilisti.
  • näyttää reaaliaikaisesti asiantuntijalle hänen tunti- ja liukumakertymänsä.
  • tarjoaa esihenkilölle täydellisen näkyvyyden tiimin asiantuntijoiden työtunteihin, kustannuksiin ja poissaoloihin reaaliaikaisesti.
  • raportteja voi hakea aina tarvittaessa ja rajata tarpeen mukaan.
  • hyväksytyt tuntiseurantatiedot siirtyvät palkkajärjestelmään automaattisesti.
  • parantaa työviihtyvyyttä ja säästää aikaa niin asiantuntijalta, esihenkilöltä kuin palkkahallinnossakin.
  • voidaan rikastaa robotiikalla ja tekoälytoiminnallisuuksilla sekä yhdistää muihin järjestelmiin API-rajapinnoilla.
Lataa oheisella lomakkeella hyödyksesi webinaaritallenne ”Quinyx Light – asiantuntijan työajanseuranta”.

Katso webinaaritallenne jättämällä yhteystietosi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Maija Rabina