Älykästä työajanseurantaa

Blog | Teknologia | 15.06.2021

Kirjoittaja Maija Rabina

Työn imu voi johtaa uupumiseen

Valtaosa suomalaisista korkeakoulutetuista työskentelee asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijatyön hyviä puolia ovat työn itsenäisyys sekä vapaus yhteensovittaa työ muuhun elämään. Motivoitunut asiantuntija sitoutuu projektiin ja tuloksiin, ei kaavamaiseen työajan seurantaan ja tuntien kirjaamiseen. Mutta itsensä johtaminen ja käytetyn työajan omaehtoinen hallinta on yksi kriittisistä tekijöistä asiantuntijan työhyvinvoinnissa.

Yksittäisten työpäivien venyminen ei aiheuta välitöntä riskiä, mutta säännöllisesti vapaa-ajalle läikkyvät työt alkavat murentamaan paitsi terveyttä myös työn laatua. Esihenkilöillä on harvoin aikaa seurata aktiivisesti ja systemaattisesti tiimiläistensä työtunteja, jolloin liian pitkiin työrupeamiin tartutaan vasta kun työntekijä uupuu.

Yhdistämällä robotiikkaa ja koneoppimista työajanseurantaan päästään nopeasti kiinni ennakointiin ja vertailuun aikaisempiin työsuorituksiin. Työajan seurantaa voi esimiehen lisäksi tehdä myös asiantuntija itse, tarkastella esimerkiksi kertyneitä liukumia tai projektille tehtyjä laskutettavia tunteja suhteessa budjettiin.

Poissaoloille voidaan antaa organisaation tilanteen ja käytänteiden mukaisesti erilaisia koodeja. Älykäs järjestelmä osaa hälyttää, jos työajanseuranta antaa viitteitä mielenterveyden häiriöiden ja stressitilojen perusteella määrättävistä sairaslomista. 

Asiantuntija kaipaa älykästä työajanseurantaa

Suuri osa toimihenkilöistä ja asiantuntijoista tekee etätyötä. Etätyö kuuluu lähtökohtaisesti työaikalain piiriin, joten työnantajalla on velvollisuus valvoa työtapojen turvallisuutta ja terveellisyyttä myös yrityksen toimipaikan ulkopuolella.

Lue myös Kontrollia työajanseurantaan ja automaatioita palkkaprosesseihin

Perinteinen lakisääteinen työajanseuranta on yksi lähestymistapa, mutta osa asiantuntijoista voi kokea kellokortit ahdistaviksi ja kaavamaisen exceleiden täyttämisen turhauttavaksi. Henkilöstön työ- ja vapaa-ajan balanssin eli kokonaistyöajan seurantaan niin yksilö- kuin tiimitasolla tarvitaan joustavampia työkaluja.

Tutustu tarkemmin työajanhallinnan palveluihimme. Saat kaikki palvelut työajanhallinnanjärjestelmän hankinnasta sen käyttöönottoon. 

 Kirjoittajasta Maija Rabina