Alisuoriutumi­nen, työsuhteen päättämis­sopimus ja Outplacement

HR | 13.06.2014

Kirjoittaja Azets Finland

Kokoonnuimme asiakkaidemme kanssa kevään viimeiseen aamiaistilaisuuteen aiheena alisuoriutuminen, työsuhteen päättämissopimus ja Outplacement. Tarjolla oli tiivis paketti siitä, mitä yrityksen näkökulmasta kannattaa ottaa huomioon työsopimuksen päättämisistä sopiessa ja miten Outplacement-palveluiden avulla voidaan tukea sekä lähdössä olevaa yksilöä että koko työyhteisöä. Tässä tiivistetysti tilaisuuden pääkohtia.

Mistä työsuhteen päättämistilanteessa voidaan sitovasti sopia?

Työsuhdejuristimme Maria Setälä aloitti tilaisuuden puhumalla erilaisista työsuhteen päättämistilanteista ja siitä mitä ja miten työsopimuksen päättämisestä voidaan sopia. Marian mukaan sopimistilanne on parhaimmillaan avoin ja rehellinen neuvottelu, jossa päästään nopeasti ja riidattomasti sopimukseen niin, että ratkaisu on työntekijällekin helppo. Sopimus on myös kompromissi, jonka kohdalla on mietittävä, mihin halutaan panostaa ja mistä voidaan joustaa. Työsuhteen päättämissopimukset ovat lähtökohtaisesti sitovia sopimusvapauden mukaisesti, mutta sopiessa on huomioitava työoikeuden pakottavuus joiltakin osin. Sopimusvapautta on rajoitettu mm. takaisinottovelvollisuuden osalta.

Maria esitteli osiossaan alla olevasta Slideshare-esityksestäkin löytyvän listan niistä sopimusehdoista, jotka sopiessa kannattaa ottaa huomioon ja kirjata sopimukseen. Tärkeää hänen mukaansa on katsoa, että asiakirjakokonaisuus pysyy eheänä eivätkä eri sopimuskohdat ole ristiriidassa keskenään.

Mitä on ja mitä se ei ole?

Seuraavaksi Outplacement-valmennuksia hoitava konsulttimme Minna Kajanne lähti avaamaan mitä Outplacement-palveluilla oikein tarkoitetaan. Hän kertoi, että Outplacement tarjoaa hyvin konkreettista apua työpaikkaa etsivälle ja sen vuoksi valmennukset otetaan usein työntekijäpuolella varsin hyvin vastaan. Virvo tekee Outplacement-valmennuksia hyvin eripituisina kokonaisuuksina lyhytsessioista usean kuukauden prosesseihin ja jokainen Outplacement on räätälöity asiakkaan tarpeen mukaan.

Outplacement-prosessi voi sisältää mm. tilanneanalyysin työsuhteen päättymisestä, tukea päivärahaprosessien hallitsemiseen, apua hakudokumenttien päivittämiseen ja haastatteluissa pärjäämiseen. Outplacementissa voidaan pureutua myös työkäyttäytymiseen ja keskittyä löytämään sekä kompastuskivet että vahvuudet yksilön luontaisesta tyylistä tehdä asioita. Työnhakua ei tokikaan tehdä yksilön puolesta – Outplacement on ennen kaikkea valmennusta. Valmennuksen tarkoitus on tukea henkilöä työnhaun suhteen, tarjota oikeat työkalut ja ohjeistus etenemiselle. Tavoitteena on nostaa henkilön vahvuuksia esiin ja tehdä työnhakusuunnitelma, joka on realistinen ja samalla innostava.

Outplacementin ei tarvitse olla vain työuran keskellä oleville tarkoitettu, se voi aivan hyvin myös valmistaa työntekijää eläkkeelle siirtymiseen, kuten eräässä esitellyssä asiakasesimerkissämmekin tehtiin. Hyvin hoidettuna Outplacement keventää työyhteisön taakkaa lähtevän työntekijän tukemisessa, kun työyhteisö voi kokea, että lähtevästä työntekijästä ja hänen tilanteestaan huolehditaan. Outplacement-prosessissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, työnantajaa tiedotetaan vain prosessin aikatauluista.

Palveluiden käyttöön liittyvät hyödyt

Siirry tästä lukemaan Otplacement -valmennuksista:

Lue lisää Outplacement palveluista

Kun puhutaan Outplacement-palveluiden taloudellisista hyödyistä, nousevat työnantajan TVR-maksut yhdeksi tärkeistä huomioon otettavista seikoista. Osana työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden rahoitusta on työnantajilta 1.1.2009 lähtien peritty työttömyysturvan omavastuumaksuja. Omavastuumaksu peritään tapauksissa, joissa vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt työntekijä on tullut irtisanomisen tai lomautuksen johdosta oikeutetuksi työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin, myös tilanteissa, joissa työsuhteen päättymisestä on sovittu. Maksu peritään lisäpäiväoikeuden alkaessa, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajalle saattaa kohdistua työntekijään liittyviä merkittäviäkin kuluja useampi vuosi irtisanomisen jälkeen. Maksu voi olla kymmeniä tuhansia euroja työntekijää kohden. Tämän vuoksi työnantaja hyötyy merkittävästi taloudellisesti, jos TVR-riski saadaan poistettua sillä, että lähtevä työntekijä saadaan työllistettyä uudelleen. Outplacement-palvelut ovat hyvä ratkaisu työntekijän uudelleentyöllistymisen tukemiseen.

Outplacement-palvelut eivät ole pelkästään tukea yksilölle, Outplacement-valmennusten käyttöönottoa mietittäessä on hyvä tiedostaa myös niiden tuomat hyödyt työyhteisölle. Outplacement-palvelut mahdollistavat hallitun muutosjohtamisen ja siirtävät lähtevän työntekijän tukemisesta vastuun työyhteisöltä Outplacement-konsultin harteille. Outplacement tuo myös alisuoriutumistilanteiden hallintaan ryhtiä, kun lähtevä työntekijälle annetaan todellinen mahdollisuus pohtia tavoitteitaan työuralle ja työyhteisö näkee, että alisuoriutumiseen puututaan asiallisesti ja rakentavasti.

Kiitos vieraillemme aktiivisesta osallistumisesta!

 

Jemina Myllys

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.