Muutos: A1-todistus jo yhden päivän ulkomaan työmatkalle

HR | 04.01.2023

Kirjoittaja Totti Hämäläinen

Ulkomaantyön vakuuttaminen: muutos A1-todistuksen hakemiseen

Käyvätkö yrityksesi työntekijät ulkomaan matkoilla tai ulkomailla etätöissä tai käykö yrityksessäsi ulkomaalaisia työntekijöitä? Tällöin on syytä katsoa, että matkustajalla on A1-todistus, jolla kuuluminen lähtömaan sosiaaliturvaan osoitetaan. Eläketurvakeskus ohjeisti aiemmin, että A1-todistus tarvitaan vain yli viikon mittaisille matkoille. Mutta uuden linjauksen mukaan, se pitää hakea jo yhden päivänkin matkalle.
Alla olemme vastanneet A1-todistusta koskeviin kysymyksiin Eläketurvakeskuksen uuden, vuoden 2022 linjauksen mukaan.

Miten yrityksessäsi hoidetaan matkalaskut? Matkalaskuohjelma helpottaa matkalaskujen hallintaa. Tutustu vaihtoehtoihin

Mikä on A1-todistus ja milloin sitä tarvitaan?

Mikä on A1-todistus?

Jos työntekijä lähetetään työskentelemään tilapäisesti EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan, tulee hänen hakea A1-todistusta Eläketurvakeskukselta. A1-todistus on maksuton ja pakollinen todistus, jolla työntekijä osoittaa kuuluvansa lähettävän valtion sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan lähettävään valtioon. Edellä mainittujen valtioiden lisäksi Suomella on sosiaaliturvasopimuksia useiden muiden valtioiden kanssa, joihin työntekijälle voidaan hakea A1-todistuksen kaltaista todistusta.

Mitä tapahtuu, jos A1-todistusta ei ole?

Pääsääntönä on, että työntekijät vakuutetaan työskentelymaassa. Jos A1-todistusta ei ole, sosiaalivakuutusmaksut pitää suorittaa työskentelyvaltioon. Suomessa todistuksen puuttumisesta ei saa sanktioita, mutta joissakin toisissa maissa työnantajalle on voitu asettaa niitä.

Minkä pituiselle matkalle tarvitaan A1-todistus?

Ulkomaantyöskentelyn kestolla ei ole väliä, vaan A1-todistusta pitää hakea lyhyillekin jaksoille. Nykyään ohje on, että todistus tarvitaan jo yhden päivän työmatkalle. Aiemmin Eläketurvakeskus on saattanut ohjeistaa, että todistusta ei tarvita alle viikon mittaiselle matkalle.

Tarvitaanko kaikille työmatkoille todistus, entä jos kyseessä on koulutus?

Työskentelyn laadulla ei myöskään ole merkitystä, vaan velvollisuus hakea todistusta koskee myös esimerkiksi koulutusmatkoja ulkomailla.

Milloin hakemus A1-todistukselle kannattaa tehdä?

A1-todistusta kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen töiden alkamista, mutta ei kuitenkaan kuutta kuukautta ennen ulkomaantyön alkamista. Jos todistus on syystä tai toisesta jäänyt hakematta etukäteen, voi sitä hakea myös takautuvasti. Hakemus tehdään sähköisessä järjestelmässä Eläketurvakeskuksen sivujen kautta.

Kuka hakemuksen tekee?

Työnantaja tekee A1-todistushakemuksen työntekijälleen. Työntekijä voi hakea todistusta itse, jos hänellä on ulkomailla työskentelyn aikana monta työnantajaa. Yrittäjien ja apurahansaajien tulee hakea todistusta itse.

Pitääkö jokaiselle matkalle hakea uusi A1-todistus?

Jos työntekijällä on useita ulkomaanmatkoja joko samaan valtioon tai useisiin eri valtioihin, ei todistusta onneksi tarvitse hakea erikseen jokaiselle työmatkalle. Jos työntekijällä on useita työskentelyjaksoja EU/ETA-maissa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, Eläketurvakeskus voi myöntää hänelle näitä matkoja varten yhden todistuksen. Todistus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos työntekijä työskentelee useammassa kuin kahdessa valtiossa, voidaan hänelle myöntää A1-todistus vakituisesta asuinmaastaan.

Pääseekö A1-todistuksella sairastuessaan hoitoon kohdemaassa?

Hoitoon pääsemistä varten pitäisi olla eurooppalainen sairaanhoitokortti. A1-todistuksella ei siis voi korvata tätä eurooppalaista sairaanhoitokorttia. A1-todistus on kuitenkin edellytys kortin saamiselle, jos henkilö muuttaa työskentelemään ulkomaille. Sairaanhoidon järjestämiseen liittyy myös muita todistuksia A1-todistuksen lisäksi. Niistä kannattaa kysyä Kelalta.

Tarvitseeko etätyön tekemiseen ulkomailla A1-todistusta?

Etätyöskentelyyn sovelletaan kuitenkin samoja sääntöjä kuin muuhunkin työhön. Ulkomailla tapahtuvaa etätyöskentelyä varten tulee siis hakea A1-todistusta. Ratkaisevaa sosiaaliturvan kannalta on, missä työtekijä fyysisesti työskentelee, eikä esimerkiksi se, tehdäänkö työ suomalaisen työnantajan lukuun.

Voiko kuka tahansa saada A1-todistuksen etätyötä varten?

Etätyötä koskien on hyvä huomata, että saadakseen A1-todistuksen Suomesta työntekijän on täytynyt kuulua Suomen sosiaaliturvaan ennen kuin hänelle voidaan myöntää A1-todistus. Sama sääntö koskee kaikkea ulkomaantyön vakuuttamista. Jos siis työnantaja palkkaa ulkomailta henkilön tekemään etätöitä suomalaiselle yritykselle, Eläketurvakeskus ei myönnä hänelle A1-todistusta. Yleensä riittäväksi on katsottu, että henkilö on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään kuukauden, jotta hänelle voidaan myöntää A1-todistus.

Vaikuttaako A1-todistuksen saamiseen, onko lähtö työntekijän vai -antajan idea?

A1-todistuksen myöntämisen kannalta ei ole merkitystä, onko idea etätyöskentelystä ulkomailla ollut alun perin työntekijän vai työnantajan idea. Työntekijällä pitää kuitenkin olla työnantajan suostumus etätyöskentelylle, sillä työnantaja hakee A1-todistusta työntekijälle. Kannattaa myös huomioida, että A1-todistus myönnetään vain, jos työskentely ulkomailla on tilapäistä. Jos työntekijä on muuttamassa pysyvästi ulkomaille, ei A1-todistusta myönnetä ja hänet tulee vakuuttaa työskentelyvaltiossaan.

Tarvitseeko ulkomaita Suomeen tuleva työntekijä A1-todistuksen?

Jos Suomeen palkataan ulkomailta työntekijä, on työnantajan tärkeä varmistaa, onko henkilöllä A1-todistus. Suomeen tulevalla työntekijällä tulee olla A1-todistus jo ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Mikäli hänellä ei ole A1-todistusta, tulee työnantajan suorittaa sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Tämä sama velvollisuus koskee niin suomalaista kuin ulkomaalaistakin työnantajaa. Näin ollen myös ulkomaalaisen työnantajan lukuun Suomessa tehtävä etätyö vakuutetaan Suomessa, ellei työntekijällä ole myönnetty A1-todistusta jostain toisesta maasta.

Matkalaskuohjelma helpottaa matkalaskujen hallintaa

Helpota työtaakkaa ja anna yrityksesi henkilöstön hoitaa matka- ja kululaskut moderneilla työvälineillä tehokkaasti ja vaivattomasti.
Tutustu vaihtoehtoihin download icon

Kirjoittajasta Totti Hämäläinen

Totti työskentelee Legal Advisorin tehtävissä Azetsin lakipalveluissa sopimusten, yritysjuridiikan ja verotuksen parissa.